Boekreview ‘Werken Nieuwe Stijl’ – Bas van de Haterd

Vandaag is het boek ‘Werken Nieuwe Stijl‘ (affiliate link) van Bas van de Haterd verschenen. In zijn boek beschrijft hij de opkomst van wat hij noemt ‘de zakelijke verlichting’. Na de agrarische- en industriële revolutie zal de komende jaren de kennis-arbeider zich van zijn knellende dwangbuis ontdoen. In de huidige kenniseconomie is de tijd aangebroken voor ‘nieuw denken’ en ‘nieuw doen’!

Uit de mond van ruim 30 geïnterviewde ervaringsdeskundigen tekende Bas op dat het einde van de vaste werkweek en vaste werkplek nabij is. Fabrieken zijn grotendeels al verdwenen, kantoren zullen hetzelfde lot beschoren zijn.

Organisaties worden kleiner, de mens komt centraal te staan. Werken nieuwe stijl wordt door betrokkenen zelf gewenst, is mogelijk geworden door allerhande communicatietechnologie, en noodzakelijk om diverse maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. Files kunnen minder, arbeidsparticipatie kan omhoog en mensen kunnen meer doen in minder tijd. Voor werkgevers die het volledige vertrouwen schenken aan hun mensen breken gouden aan. Er zijn wel beren op de weg, maar wie niet meedoet, verliest. Het middenmanagement betaalt de rekening.

Werken Nieuwe Stijl is een losjes geschreven, makkelijk leesbaar en beschrijvend boek met hoofdstukken zonder samenvatting of conclusies. Bas wilde naar eigen zeggen ook geen ‘handleiding nieuw werken’ maken, maar inzicht geven in mogelijkheden en valkuilen. Daarin slaagt hij uitstekend.

Opbouw

Bas is als ‘auteur nieuwe stijl’ op pad gegaan en heeft zijn interviews gefilmd en op http://www.werkennieuwestijl.nl/ online gezet. Uit de ‘wie is wie’-lijst blijkt wie hij aan de tand heeft gevoeld. Dat zijn ervaringsdeskundigen, waarbij opvalt dat ICT-bedrijven, consultants en auteurs zijn oververtegenwoordigd. Dit ondanks zijn voornemen ‘het zo breed mogelijk te houden’.

Verderop in het boek blijkt waarom: “het aantal organisaties dat ervaring heeft met invoering van het nieuwe werken is klein”. De vijver met ervaringsdeskundigen dus ook. Na inkadering van het onderwerp in het eerste hoofdstuk (wie, wat en waarom) wordt vervolgd met drie kernelementen van werken nieuwe stijl: ‘technologie en communicatie’, ‘de werkplek’ en ‘mentaliteit en cultuur’. In veel nieuwe werken publicaties wordt ‘organisatie’ als vierde dimensie onderkend. Een hoofdstuk met deze titel ontbreekt. Het onderwerp blijkt na de ‘kritische succesfactoren’ alsnog aan bod te komen maar dan onder het kopje ‘toekomst’. Kees Froeling vat in het ‘nawoord’ het boek goed samen.

Nieuw doen, oud denken

De eerste hoofdstukken worden langs de lijnen van inmiddels bekende cases opgebouwd: Interpolis, Rabobank, Microsoft, KPN, BSO en Hewlett Packard. Het dekt goed de lading van het aangekondigde ‘wie, wat en waarom’ van werken nieuwe stijl. Het blijkt te gaan om werken nieuwe stijl in ‘enge zin’. Voordat Bas ‘zelf los gaat’ in het laatste hoofdstuk staat er: “Voor de meeste businessmodellen heeft werken nieuwe stijl geen of een heel minimale impact. Een organisatie moet, voordat men gaat werken volgens de principes van werken nieuwe stijl, wel goed kijken of efficiënter werken ook daadwerkelijk voordelen oplevert voor de organisatie.” Zo bezien is werken nieuwe stijl ‘nieuw doen, in oud denken’. Een beetje handiger, maar niet ècht anders.

Alle veranderingen van enige omvang gaan door deze fase. Wat dat betreft is de opzet van het boek ‘inzicht geven in de stand van zaken’ geslaagd. Het is de stand van zaken in de corporate wereld. Deze paradox wordt overigens direct bij het opslaan van het boek fraai geïllustreerd. De in ‘werken nieuwe stijl’ geïnteresseerde lezer wordt op pagina 2 ondubbelzinnig op de Auteurswet uit 1912 gewezen met alle verboden die daarbij horen. Het verhaal dat oproept om dogma’s te doorbreken moet dan nog beginnen.

Ruimere blik

In het afsluitende hoofdstuk (toekomst) gaan alsnog de remmen los. De auteur toont zijn ruime blik op werken nieuwe stijl: organisaties worden kleiner, zullen opereren in netwerkverband, zelfstandig gemotiveerde mensen staan centraal, zij werken in internationale virtuele projectteams met elkaar samen en bedrijven splitsen zich op tot onder de kritische grens van 150 mensen. Dit is goed voor de sociale cohesie zodat je mensen vrijer kunt laten. De voorspellingen worden niet alleen cultuurhistorisch gestaafd, maar ook met Edelman’s Trust Barometer. Deze laat al jaren een dalend vertrouwen in organisaties zien en een stijgend vertrouwen in mensen. Tel daar de afnemende levensduur van organisaties bij op en je krijgt een goed beeld waar ‘nieuw doen èn nieuw denken’ toe zullen leiden. Werken nieuwe stijl zal, indien beschouwd in ruime zin, grote impact hebben op businessmodellen van organisaties.

Veranderen nieuwe stijl

In aanvulling op ‘wie, wat en waarom’ zou expliciete aandacht voor ‘waar, wanneer en hoe’ niet hebben misstaan. Vooral over het ‘hoe’ lopen de meningen van nieuwe werken auteurs uiteen. Terwijl Dik Bijl in ‘Aan de slag met Het Nieuwe Werken’ een top-down benadering voorschrijft, beveelt Roland Hameeteman in zijn ‘Klein receptenboek voor Het Nieuwe Werken’ aan om toch vooral ‘ergens’ te beginnen. Bas bewandelt hier de gulden middenweg. Met het voorbehoud ‘er is geen standaard aanpak die altijd werkt’ neigt hij naar een bottom-up aanpak, ingebed in stevige kaders met management buy-in, heldere visie en doelen en een dedicated projectleider. Daarbinnen moeten medewerkers en middenmanagement worden voorzien van aanvullende kennis en vaardigheden middels training en coaching.

Kritische succes actor

Bas omschrijft in de eerste zinnen (en in zijn LinkedIn profiel) dat hij een levensgenieter is. Sinds 2007 is hij zelfstandig ondernemer en heeft werk en privé steeds slim gebalanceerd. Hij wenst dit genot ook anderen toe en heeft daarom dit boek geschreven. Een nobel streven waarin hij een prima handreiking doet. Zijn eigen hiermee ‘in het verleden behaalde resultaten’ bieden voor deze ene keer wèl ‘garantie voor de toekomst’. Op één voorwaarde: beschouw jezelf als kritische succes actor. Als werkgever of als werknemer. Precies zoals Bas dat zelf ook doet.

Deel dit artikel met anderen
Sam van Buuren - Zelfstandig adviseur & internetondernemer
Sam van Buuren helpt (netwerk)organisaties tot 250 mensen met Het Nieuwe Werken. Zijn aanpak is pragmatisch en actiegericht. Hij geeft ook workshops en lezingen, is docent en auteur. Meest recente initiatief: Nederland Werkt Online.nl
Zie zijn site en linkedin profiel voor meer informatie. U kunt hem ook volgen via twitter.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

39 reacties


  Jacco van der Pol zegt:

  In je laatste alinea schrijf je: beschouw jezelf als een kritische succes actor. Als dit al een spelfout is, is het wel een hele goeie! Ik ga het boek van Bas zeker lezen.

  Sam van Buuren zegt:

  @jvanderpol Hoi Jacco, Kritische Succes Actor is zeker geen spelfout. Niet zelf bedacht hoor, ooit horen zeggen door @HaroldPJ.

  Alex Vermeule zegt:

  Hoi Bas, de links in het artikel verwijzen naar managementboek 🙂 Vreemd genoeg is hun hele site nu even offline.

  Anonymous zegt:

  Ja, al een week te koop op managementboek 🙂 De links in het artikel verwijzen er ook naar 🙂

  Anonymous zegt:

  Hoi Sam,

  Dank voor de review. Leuk dat je zo positief bent. Grappig ook om te zien hoe bepaalde bedoelingen altijd net iets anders over komen dan bedoeld. Geeft meteen de problemen aan van enkel tekst communicatie.

  De grap is dat ik juist de organisatie eruit gelaten heb omdat ik geloof dat cultuur (organisatie) en mentaliteit als één geheel moeten zijn. Veel spreken over de 4 peilers, maar je kan de mens en de organisatie in deze, wat mij betreft, niet scheiden. Dat wat mij betreft is dus wel gebaseerd op die interviews, niet zozeer wat mensen zeiden, maar wel wat de onderliggende principes daarvan waren.

  Overigens heb ik enkel mensen geïnterviewd (tenminste, dat was de bedoeling) die HNW daadwerkelijk hebben ingevoerd. Inmiddels werken redelijk wat daarvan als adviseur 🙂 Het waren toen in ieder geval de ‘lijn’ mensen. Daar zit, heb je gelijk in, wel veel IT bij. Daar leeft dit blijkbaar meer.

  Wat betreft de business modellen: ik geloof wel dat die heel erg veranderen, maar niet direct door het nieuwe werken. Alleen voor de ‘uurtje factuurtje’ partijen moet dit veranderen. Immers, anders straf je jezelf als je efficiënter werkt. Voor de meeste bedrijven heeft HNW geen invloed, maar de veranderende markt wel.

  De hoe vraag laat ik inderdaad deels onbeantwoord. Of eigenlijk stel ik: het is overal anders gedaan en kan dus op meerdere manieren. Want daar waar Dik inderdaad een top-down benadering voorstelt in zijn boek kan je niet zeggen dat het bij Microsoft mislukt is. Toch is de ‘beginnen’ aanpak van Roland ook heel erg goed uitgepakt bij E-Office. De bottem up approach werkt in veel gevallen ook goed. Er is geen ‘one way’.

  Oh, en wat betreft die auteurswet… tja, dat is het enige nadeel van een traditionele uitgever, die pagina kreeg ik er niet uit 🙂 Het heeft echter ook veel voordelen in mijn geval, zo’n uitgever.

  Nogmaals: dank voor de uitgebreide en positieve review, leuk om te zien hoe dingen soms net anders overkomen dan bedoeld 🙂

  Sam van Buuren zegt:

  @bvdhaterd Bas, jij bedankt voor het ontsluiten van al je kennis, het opzoeken van alle geinterviewden, het schrijven van dit boek en het mij ter beschikking stellen van een recensie exemplaar!

  Jacco van der Pol zegt:

  In je laatste alinea schrijf je: beschouw jezelf als een kritische succes actor. Als dit al een spelfout is, is het wel een hele goeie! Ik ga het boek van Bas zeker lezen.

   Sam van Buuren zegt:

   @jvanderpol Hoi Jacco, Kritische Succes Actor is zeker geen spelfout. Niet zelf bedacht hoor, ooit horen zeggen door @HaroldPJ.

  Alex Vermeule zegt:

  Hoi Bas, de links in het artikel verwijzen naar managementboek 🙂 Vreemd genoeg is hun hele site nu even offline.

  Guest zegt:

  Ja, al een week te koop op managementboek 🙂 De links in het artikel verwijzen er ook naar 🙂

  Guest zegt:

  Hoi Sam,

  Dank voor de review. Leuk dat je zo positief bent. Grappig ook om te zien hoe bepaalde bedoelingen altijd net iets anders over komen dan bedoeld. Geeft meteen de problemen aan van enkel tekst communicatie.

  De grap is dat ik juist de organisatie eruit gelaten heb omdat ik geloof dat cultuur (organisatie) en mentaliteit als één geheel moeten zijn. Veel spreken over de 4 peilers, maar je kan de mens en de organisatie in deze, wat mij betreft, niet scheiden. Dat wat mij betreft is dus wel gebaseerd op die interviews, niet zozeer wat mensen zeiden, maar wel wat de onderliggende principes daarvan waren.

  Overigens heb ik enkel mensen geïnterviewd (tenminste, dat was de bedoeling) die HNW daadwerkelijk hebben ingevoerd. Inmiddels werken redelijk wat daarvan als adviseur 🙂 Het waren toen in ieder geval de 'lijn' mensen. Daar zit, heb je gelijk in, wel veel IT bij. Daar leeft dit blijkbaar meer.

  Wat betreft de business modellen: ik geloof wel dat die heel erg veranderen, maar niet direct door het nieuwe werken. Alleen voor de 'uurtje factuurtje' partijen moet dit veranderen. Immers, anders straf je jezelf als je efficiënter werkt. Voor de meeste bedrijven heeft HNW geen invloed, maar de veranderende markt wel.

  De hoe vraag laat ik inderdaad deels onbeantwoord. Of eigenlijk stel ik: het is overal anders gedaan en kan dus op meerdere manieren. Want daar waar Dik inderdaad een top-down benadering voorstelt in zijn boek kan je niet zeggen dat het bij Microsoft mislukt is. Toch is de 'beginnen' aanpak van Roland ook heel erg goed uitgepakt bij E-Office. De bottem up approach werkt in veel gevallen ook goed. Er is geen 'one way'.

  Oh, en wat betreft die auteurswet… tja, dat is het enige nadeel van een traditionele uitgever, die pagina kreeg ik er niet uit 🙂 Het heeft echter ook veel voordelen in mijn geval, zo'n uitgever.

  Nogmaals: dank voor de uitgebreide en positieve review, leuk om te zien hoe dingen soms net anders overkomen dan bedoeld 🙂

  Sam van Buuren zegt:

  @bvdhaterd Bas, jij bedankt voor het ontsluiten van al je kennis, het opzoeken van alle geinterviewden, het schrijven van dit boek en het mij ter beschikking stellen van een recensie exemplaar!

  Kees Froeling zegt:

  boekreview #werkennieuwestijl nu op HNW blog

  Anonymous zegt:

  Het nieuwe werken is zo 2009

  Anonymous zegt:

  Leuk dat er nu al literatuur bestaat over het nieuwe werken, geeft het onderwerp toch weer verdieping. Waar ik dan wel benieuwd naar ben is, waar zit de grootste winst van het nieuwe werken in? Hieronder een paar onderwerpen met filmpjes, die de stelling wat diepgang geven.

  Is dat in de efficiëntie?
  http://www.youtube.com/watch?v=qwzALVcy0XA

  Is dat de vrijheid van de werknemers?
  http://www.youtube.com/watch?v=WjRjWyHCSiM
  http://www.youtube.com/watch?v=rGpXeYkYrRI

  Of is dat toch de kostenreductie die het met zich meebrengt?
  http://www.youtube.com/watch?v=D2kVxFLu_E0

  Ik ben benieuwd wat de auteur vindt.

  Kees Froeling zegt:

  boekreview #werkennieuwestijl nu op HNW blog

  Guest zegt:

  Het nieuwe werken is zo 2009

  Anonymous zegt:

  beste Guest,

  De auteur vind het wel een hele goedkope manier om de filmpjes te pluggen, hoewel ze niet heel irritant zijn, dat geef ik dan eerlijk toe. Alles wat er in voorkomt zijn onderdelen, kleine stukjes van het nieuwe werken.

  Wat wel heel typisch is, is dat het allemaal los gezien wordt. Typisch van een grote club natuurlijk, want dat verkoopt makkelijker. Het zijn allemaal hokjes waar je iets aan kan verkopen. Echter, de grootste winst is te halen als je het als één geheel bewerkt. De grootste winst is dat een organisatie weer één zou moeten worden. Hoezo afdelingen? hoezo budgetten? Je hebt één doel als organisatie. Het ophakken van HNW in verschillende stukjes gaat aan dat doel voorbij.

  De kracht is dat je medewerkers verantwoordelijk maakt voor hun eigen doen en laten, de bevoegdheden geeft en vervolgens ook verantwoordelijk maakt voor de resultaten. Mensen die weer oprecht betrokken raken bij het hele bedrijf. Het nadeel is natuurlijk dat je vervolgens een bedrijf moet hebben waar je betrokken bij wilt zijn als werknemer en dat is voor een aantal clubs niet het geval natuurlijk.

  samvanbuuren@gmail.com zegt:

  @getronics @guest Bedankt voor je bijdrage. Omdat ik figureer in de filmpjes voel ik mij geroepen ook even te reageren op deze ‘anonieme’ Getronics spammer. Het oorspronkelijk filmpje van ‘De Wereld van Sam’ dateert uit medio 2008, is door NewtelEssence online gezet en zou ‘visie’ betreffen. Het is later door KPN opgewarmd en toen door Getronics low-cost uitgebreid met (inderdaad @BvdHaterd) afdelingsperspectieven. Een perfecte illustratie van HNW in ‘enge zin’ zoals in meer corporates is te zien. Geef mij maar ondernemers die op dit gebied all the way willen gaan 🙂 Zie hoofdstuk ‘Toekomst’ in Bas’ boek.

  Mijn pogingen om als ‘echte Sam’ aan de makers te vertellen dat dit geen toekomstverhaal is, maar ik destijds al zo leefde, heeft nimmer enige reactie opgeleverd. Pas toen ik erover ging bloggen (vanaf begin 2009), werd er iemand wakker. Ik heb over dit onderwerp eerder verslag gedaan:
  http://samvanbuuren.nl/2010/01/de-wereld-van-sam/

  Anonymous zegt:

  Grappig, ik dacht nog even, dat zal ‘onze Sam’ toch niet zijn? Nee, vast niet 🙂

  Het gaat overigens denk ik niet enkel om ondernemers die all the way willen gaan, ook de grote bedrijven moeten all the way gaan, anders werkt het niet. Het probleem is, dat gaat dwars door budgetten, afdelingen en middle management verantwoordelijkheden heen… en dat is lastig.

  Guest zegt:

  Leuk dat er nu al literatuur bestaat over het nieuwe werken, geeft het onderwerp toch weer verdieping. Waar ik dan wel benieuwd naar ben is, waar zit de grootste winst van het nieuwe werken in? Hieronder een paar onderwerpen met filmpjes, die de stelling wat diepgang geven.

  Is dat in de efficiëntie?
  http://www.youtube.com/watch?v=qwzALVcy0XA

  Is dat de vrijheid van de werknemers?
  http://www.youtube.com/watch?v=WjRjWyHCSiM
  http://www.youtube.com/watch?v=rGpXeYkYrRI

  Of is dat toch de kostenreductie die het met zich meebrengt?
  http://www.youtube.com/watch?v=D2kVxFLu_E0

  Ik ben benieuwd wat de auteur vindt.

   Guest zegt:

   beste Guest,

   De auteur vind het wel een hele goedkope manier om de filmpjes te pluggen, hoewel ze niet heel irritant zijn, dat geef ik dan eerlijk toe. Alles wat er in voorkomt zijn onderdelen, kleine stukjes van het nieuwe werken.

   Wat wel heel typisch is, is dat het allemaal los gezien wordt. Typisch van een grote club natuurlijk, want dat verkoopt makkelijker. Het zijn allemaal hokjes waar je iets aan kan verkopen. Echter, de grootste winst is te halen als je het als één geheel bewerkt. De grootste winst is dat een organisatie weer één zou moeten worden. Hoezo afdelingen? hoezo budgetten? Je hebt één doel als organisatie. Het ophakken van HNW in verschillende stukjes gaat aan dat doel voorbij.

   De kracht is dat je medewerkers verantwoordelijk maakt voor hun eigen doen en laten, de bevoegdheden geeft en vervolgens ook verantwoordelijk maakt voor de resultaten. Mensen die weer oprecht betrokken raken bij het hele bedrijf. Het nadeel is natuurlijk dat je vervolgens een bedrijf moet hebben waar je betrokken bij wilt zijn als werknemer en dat is voor een aantal clubs niet het geval natuurlijk.

   samvanbuuren@gmail.com zegt:

   @getronics @guest Bedankt voor je bijdrage. Omdat ik figureer in de filmpjes voel ik mij geroepen ook even te reageren op deze 'anonieme' Getronics spammer. Het oorspronkelijk filmpje van 'De Wereld van Sam' dateert uit medio 2008, is door NewtelEssence online gezet en zou 'visie' betreffen. Het is later door KPN opgewarmd en toen door Getronics low-cost uitgebreid met (inderdaad @BvdHaterd) afdelingsperspectieven. Een perfecte illustratie van HNW in 'enge zin' zoals in meer corporates is te zien. Geef mij maar ondernemers die op dit gebied all the way willen gaan 🙂 Zie hoofdstuk 'Toekomst' in Bas' boek.

   Mijn pogingen om als 'echte Sam' aan de makers te vertellen dat dit geen toekomstverhaal is, maar ik destijds al zo leefde, heeft nimmer enige reactie opgeleverd. Pas toen ik erover ging bloggen (vanaf begin 2009), werd er iemand wakker. Ik heb over dit onderwerp eerder verslag gedaan:
   http://samvanbuuren.nl/2010/01/de-wereld-van-sam/

    Guest zegt:

    Grappig, ik dacht nog even, dat zal 'onze Sam' toch niet zijn? Nee, vast niet 🙂

    Het gaat overigens denk ik niet enkel om ondernemers die all the way willen gaan, ook de grote bedrijven moeten all the way gaan, anders werkt het niet. Het probleem is, dat gaat dwars door budgetten, afdelingen en middle management verantwoordelijkheden heen… en dat is lastig.

  Albert Roelofswaard zegt:

  Goede boekpresentatie en mooie review. Ga het boek maar eens bestellen.

  Albert Roelofswaard zegt:

  Goede boekpresentatie en mooie review. Ga het boek maar eens bestellen.