Samenwerken in een nieuwe context

Door Haye Elgersma van Process2View - 26 augustus 2014
Reacties gesloten

CommunicatieDe wijze waarop wij samenwerken wordt sterk beïnvloed door de omstandigheden. En de buitenwereld om ons heen is zich in een steeds sneller tempo aan het veranderen. Alles is in beweging: de technologie, de economie en de maatschappij. Wij communiceren, informeren en werken op andere manieren met elkaar samen.

De techniek maakt het mogelijk om afstanden onbelangrijk te maken. Waar we ons ook bevinden op deze wereld: iedereen kan met iedereen communiceren. Door de komst van de smartphone zijn beeld- en geluid-verbindingen kinderspel geworden. We hebben net zo eenvoudig contact met iemand naast ons als met iemand in Australië.

Vindingrijk, ondernemend en duurzaam
De economie dwingt ons om vindingrijk, ondernemend en duurzaam te zijn. Vooral door de wereldwijde economische crisis is duidelijk geworden dat we niet op dezelfde voet kunnen doorgaan. De toekomst is ook van dien orde dat we het anders zullen moeten gaan organiseren, waardoor er weer elan ontstaat om de economie een nieuwe boost te kunnen geven. We zullen werkzaamheden meer moeten delen met andere professionals. Daarbij is vertrouwen nodig, want de beste professional is meestal niet werkzaam in hetzelfde bedrijf. Deze bevinden zich buiten de muren van de eigen onderneming. Deze zijn allemaal goed opgeleid en voelen zich verantwoordelijk voor de job. Een aansturing van command and control past daar niet bij.

Netwerkengeneratie Y
We gaan steeds meer werken in netwerken en zijn connected via deze netwerken. We delen informatie met elkaar en communiceren via deze netwerken. Bedrijven evolueren langzaam in netwerkorganisaties.  De professionals die werkzaam zijn in deze netwerkorganisaties onderhouden hun netwerken online via het internet. Daardoor is het mogelijk om sneller en effectiever te worden met de werkzaamheden. Het nieuwe samenwerken bereikt daarmee zijn doel.

Industriële tijdperk
Nog niet iedereen is klaar voor deze nieuwe manier van samenwerken. Vooral de oudere generatie leeft nog steeds in de industriële tijdperk, terwijl generatie Y al volledig in het informatietijdperk zich bevindt. Het wordt tijd dat er verandering komt in het aansturen en belonen van medewerkers. Dat er het lef is om over te stappen op andere methoden en technieken met behulp van ict. De unieke talenten en vaardigheden benutten van de aankomende generatie.

Laat ze online samenwerken binnen en vooral buiten de eigen organisatie. Laat ze creatief zijn en simuleer het ondernemerschap. Ze zijn er klaar voor!

Deel dit artikel met anderen
Haye Elgersma - Mede-eigenaar
Haye Elgersma is mede-eigenaar van de software applicatie Process2View. Process2View biedt een digitale werkomgeving die professionals in staat stelt om zowel binnen, als met name buiten de eigen organisatie te kunnen samenwerken. "Een professioneel adviseur werkt in de de cloud, beheerst de samenwerkingsprojecten waaraan hij of zij leiding geeft volledig en is altijd op de hoogte van de stand van zaken in het project."
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten