Samenwerken en de medewerker

Reacties gesloten

Samenwerken en Het Nieuwe WerkenIndividualisering. Het is een van de trends die onze moderne samenleving karakteriseert. Onder invloed van deze ontwikkeling staat de mens als individu steeds meer centraal in onze maatschappij, en richten we ons vooral op het individuele aspect van personen. En dat zie je terug bij de inrichting van kantoren.

Zeker in een kenniseconomie als Nederland nemen individuele werkplekken traditiegetrouw een belangrijke plaats in. En terecht, want zijn individuele werkplekken immers niet bij uitstek geschikt voor activiteiten waarbij een hoge mate van concentratie vereist is? Nou, niet helemaal.

Creativiteit

Onderzoek door de Universiteit van Michigan laat zien dat organisaties niet enkel toekunnen met individuele werkplekken. Een van de uitkomsten van dit onderzoek is namelijk dat complexe problemen veel minder goed worden opgelost door individuele experts dan door een groep mensen zonder speciale kennis van- of ervaring met het probleem. De expert die individueel te werk gaat, komt weliswaar sneller met een oplossing, maar de oplossing van de groep zal die van de expert in kwaliteit overtreffen.

De verschillende manieren van denken en de verschillende ervaringen en invalshoeken van de afzonderlijke groepsleden zorgen voor een creatieve kijk op het probleem. Deze creativiteit leidt tot nieuwe ideeën en technologieën, en zorgt ervoor dat organisaties innovatief zijn en kunnen groeien. We kunnen dus concluderen dat organisaties die dit willen, er daarom goed aan doen mensen bij elkaar te brengen, en samenwerking te ondersteunen en stimuleren. Of dit nou fysiek in één ruimte is, of op afstand.

Samenwerken door vertrouwen

Een eerste belangrijke voorwaarde om een team effectief te laten samenwerken, is vertrouwen. Zonder vertrouwen komen ideeën niet gezamenlijk tot stand, maar blijven ze het resultaat van individuele denkpatronen. Ten tweede moet er sprake zijn van een sterk gemeenschapsgevoel wil samenwerking effectief zijn. Dit kan worden bereikt door eensgezindheid over de doelstellingen te creëren, en door de sociale intimiteit te versterken door middel van persoonlijke interactie.

Een derde voorwaarde voor effectieve samenwerking is een ruimte bieden die samenwerking ondersteunt. Hierbij kun je denken aan mogelijkheden om fysiek en digitaal met elkaar te communiceren, content te creëren en informatie te delen.

Afgewogen mix

Voor verreweg de meeste organisaties zal gelden dat zij zowel moeten voorzien in individuele werkplekken als in samenwerkplekken. Hierbij is het belangrijk dat de verhouding individuele werkplekken-samenwerkplekken past bij de organisatie én bij de medewerkers. Organisaties die de interactie tussen hun medewerkers willen ondersteunen, zullen moeten zorgen voor relatief veel samenwerkplekken.

Voor het welzijn en de productiviteit van medewerkers is het essentieel dat zij keuzevrijheid hebben op wat voor soort plek ze gaan werken. Al naar gelang de taken die ze moeten uitvoeren en hun gemoedstoestand. Organisaties zullen daarom zorg moeten dragen voor een afgewogen mix van individuele werkplekken en werkplekken die samenwerking optimaal ondersteunen.

Lees ook de eerste blog van Bianca Krijgsman: Welzijn en de medewerker

Deel dit artikel met anderen
Bianca Krijgsman - Managing director
Bianca Krijgsman-van Gulik is managing director bij Steelcase Solutions Nederland, het nieuwe distributiekanaal van Steelcase. Steelcase Solutions bereikt door een integrale aanpak een totaaloplossing voor elk kantoor, inclusief de implementatie van Het Nieuwe Werken. Met haar kennis, achtergrond en praktijkervaring bij Gispen, Steelcase en Steelcase Solutions heeft Bianca Krijgsman een gedegen kennis opgebouwd rond om de daadwerkelijke impact en waarden van Het Nieuwe Werken. Voor meer informatie kijk op Steelcase Solutions.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!