Samenwerkingsverband starten? Betrek uw medewerkers erbij!

Door Monique Baas van Talk & Vision - 27 februari 2014
Reacties gesloten

Succesvol samenwerken en Het Nieuwe WerkenNet zoals medewerkers genoodzaakt zijn steeds meer samen te werken bij Het Nieuwe Werken, geldt dit ook voor organisaties. Vrijwel geen enkele organisatie is tegenwoordig immers nog in staat om geheel zelfstandig te opereren. Ze zijn met een dicht verknoopt netwerk aan elkaar verbonden en samenwerken met andere organisaties is dan ook niet meer weg te denken.

Wil een partnership tussen organisaties in een keten langer meegaan en kunnen groeien, dan is het belangrijk dat de directies van de samenwerkende organisaties rekening houden met de organisatiecultuur.

Organisatiecultuur

Uit een recent onderzoek naar de volwassenheid van online collaboratie tussen organisaties blijkt dat het cultuuraspect bij online samenwerken te weinig of te laat aandacht krijgt. Vaak worden er uitgebreide berekeningen gemaakt en onderzoeken gedaan om te bepalen of een samenwerking zinvol is. Op basis hiervan besluiten directies dikwijls of een partnership doorgang kan vinden. Voordelen als kostenbeheersing en het verkorten van doorlooptijden geven hierbij veelal de doorslag.

Helaas is er daarbij nauwelijks oog voor de gevolgen voor de medewerkers op de werkvloer. Dit terwijl zij juist degenen zijn die de samenwerking moeten waarmaken. Door een nauwe samenwerking met een partner ontstaat een geheel nieuwe context. Dit vraagt om een andere mindset en houding van medewerkers. Er is dan ook geen verschil tussen een nieuw partnership en een willekeurige andere grote verandering binnen een organisatie. Vergelijk het met Het Nieuwe Werken.

Sociaal samenwerken en Het Nieuwe WerkenBetrokkenheid medewerkers

Kortom, de samenwerkende organisaties zouden er goed aan doen niet alleen te kijken naar de financiële aspecten, bedrijfsprocessen en IT-systemen, maar juist ook naar de individuele medewerkers en teams. Die moeten vanaf het allereerste begin betrokken worden bij de samenwerking en daaraan hun inbreng kunnen leveren. Wanneer medewerkers overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van een samenwerking, passen zij hun houding en mindset makkelijker aan en heeft de samenwerking een grotere kans van slagen.

Pas dan ook kan een ondersteunende factor als collaboration tooling volledig tot zijn recht komen en een positieve bijdrage leveren aan een samenwerking. Een voorbeeld van zo’n collaboration tool is videoconferencing – een ideale oplossing voor samenwerkingsverbanden op afstand. Met de komst van Video uit de Cloud is het niet langer nodig om te investeren in dure hardware.

Het Nieuwe Werken in the cloudHet Nieuwe Werken in de cloud

Het Nieuwe Werken slaagt alleen als alle medewerkers goed zijn geïnstrueerd en worden betrokken bij alle stappen van de invoering. Goede tools, zoals videoconferencing, zijn onontbeerlijk om HNW tot een succes te maken. Met video in de cloud bent u binnen enkele minuten online, of het nu gaat om een één-op-één-overleg met medewerkers die vanaf hun laptop of tablet werken, of om een team dat in een virtuele vergaderruimte wil samenkomen. Het Nieuwe Werken doe je samen.

Download hier het volledige onderzoek ‘Succesfactoren samenwerking in de keten’.

Deel dit artikel met anderen
Monique Baas - Marketing communicatie manager
Monique Baas is marketing communicatie manager bij Talk & Vision (100 procent dochter van KPN). Baas is betrokken bij introducties van nieuwe diensten, marketing campagnes en interne- en externe communicatie rond het thema Samenwerken op afstand: videoconferencing. En dan met name Cloud Video Services. Daarnaast is Baas verantwoordelijk voor de online marketing.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten