Zeven meest gebruikte redenen om vooral niet slimmer te gaan werken

Door Arjan Broere van GITP - 26 mei 2010
6 Reacties

Het Nieuwe Werken, Werken 2.0 of slimmer werken houden de gemoederen in allerlei organisaties goed bezig. Er worden veel workshops, lezingen, demo’s en ronde tafel sessies geven om Nederland slimmer en anders te laten werken. Als Slimmer Werken Coach, trainer en begeleider op de vaardigheden die nodig zijn voor Het Nieuwe Werken, doe ik daar graag aan mee.

Na sessies hoor je veelal enthousiaste reacties en concrete acties die men gaat ondernemen om slimmer te werken. Zo nu dan hoor ik ook de “ja, maar” voorbij komen. In dit artikel lees je de zeven meest gehoorde reden die men aangrijpt om vooral niet slimmer te gaan werken. Ben jij juist degene die voor beweging op dit vlak in je organisatie zorgt? Lees dit artikel en anticipeer op de mogelijke weerstand die je ondervindt wanneer je slimmer met je collega’s wilt gaan werken.

1. Geen tijd

“Jij hebt al die links in Delicious. Hoeveel tijd kost dat wel niet?”
“Die mailregels … Hoe lang ben je daar wel niet mee bezig?
“Moet ik dan die lijstjes met Actie en Ooit ook nog bijhouden? Daar heb ik geen tijd voor!

“Geen tijd” als reactie op tools die je effectiever en efficiënter maken, is eigenlijk paradoxaal.

Wat kan helpen

 • Je presentatie of demonstratie laat mogelijk (te) ver uitgewerkte toepassingen zien (mapjes in mail, acties geordend, periodiek onderhoud gepland). Dat kan teveel tegelijk zijn. Wat helpt is zicht op een eerste stap . Vind samen met je collega’s uit wat dat eerste stap is (the next action in David Allen-termen)
 • Je presenteert misschien oplossingen voor problemen die niet leven. “Fijn dat het kan”. Voor een kantoorwerker is een geheel lege inbox heerlijk. Dat geldt minder voor iemand die stress ervaart door voortdurende telefonische storingen of te weinig structuur in zijn/haar taken. Voor iemand die veel documenten rondmailt als bijlage kan Google Docs een uitkomst zijn maar voor anderen is het wellicht omslachtig. Bespreek waar stressfactoren ontstaan en waar kansen liggen per functie, taak en actie
 • Veel lifehackers, slimmerwerkencoaches of HNW-evangelisten hebben plezier in het zoeken naar hacks. Het is een investering die ze graag doen en die uiteindelijk wat oplevert. Voor veel druk bezette kenniswerkers moet de nadruk niet op het puzzelen liggen maar op de oplossing. En liever één werkende oplossing, dan vijf mogelijke oplossingen.

2. Ja, leuk …

“Dat was een leuke presentatie. Mooie slides ook”
“Ik dacht dat ik wel bij was met internet, maar er is veel meer, zeg”
“Goh, wat bedenken ze toch allemaal”

De presentatie was “leuk” en men heeft het gevoel nu weer “gewoon aan de slag te gaan”… De prestatie was flitsend, de slides kleurden het scherm, de embedded video’s waren hip en scherp. Maar er komt geen follow up.

Wat kan helpen

 • Er is een tijd voor eye-candy én een tijd voor indringende gesprekken. Wanneer je iets demonstreert moet het er perfect uitzien en het liefst middels innovatieve technologie. Maar als dat de hele presentatie zo is, dan wordt de deelnemer toeschouwer.
 • Wie weet was er voor de deelnemers geen urgentie of noodzaak om mee te doen? De deelnemers zijn nieuwsgierig, schuiven aan, doen mee en klaar. Door in de uitnodiging voorwerk te verlangen, door een goede intake, door een korte lees-opdracht vooraf, door bij de start te zoeken naar aanknopingspunten wordt de kans op verbinding groter.
 • Doorbreek de gehoor-modus door een unconference: maak het gehoor door bepaalde werkvormen dominant. Hang flip overs op met thema’s en laat mensen met elkaar ideeën en vragen verzamelen. Moedig een back channel aan: Twitter wat je wilt over de sessie. Beleg regelmatig breakout sessions: even in kleine groepen doorpraten, etc.

3. Teveel IT

“Ik lees liever een boek, dan dat surfen op internet”
“Ik praat liever met echte mensen”
“Ik heb geen verstand van techniek”

Er kan ook veel slimmer gewerkt worden zónder techniek (bijvoorbeeld door de getting things done-stappen, door aandacht voor aandacht). Vaak springen de tools in het oog. Zeker als er social media of web 2.0-toepassingen gebruikt worden, overheerst nogal eens de techniek. Voor Het Nieuwe Werken zijn tools niet het meest kritisch, maar versterkende factoren. Toch kan het gesprek over techniek de aandacht afleiden van andere belangrijke facetten zoals procesoriëntatie, cultuur, leiderschap en het leren slimmer te werken.

Aanpak

 • Ga vooraf na wat voor presentaties de deelnemers doorgaans krijgen, welke instrumenten ze gebruiken. Ga daar niet te ver in vooruit als je niet met IT geassocieerd wilt worden. Het zal de eerste keer niet zijn dat de nabespreking langer over Prezi gaat, dan over dat wat er mee gepresenteerd werd.
 • Begin bij dat wat het meeste winst op gaat leveren, zie ook punt 2. Als er analoog veel te bereiken is met slimmer werken laat dat dan dominant zijn in het begin. Met name getting things done kan daar geweldig bij helpen.

4. Afschuiven op IT

“Leuk, al die programma’s maar ik mag geen software installeren”
“Wij mogen geen bestanden uploaden …”
“Wij hebben een oude browser en die kan die 2.0-toepassingen niet aan”

We leven in een land waarin veel professionals voor een vermogen een auto mogen leasen, die ze zelf uitzoeken tot en met de laatste optie. Maar de vrijheid om IT-tools te kiezen, is vaak beperkt. Firewalls, verbod op memory sticks, afgeschermd internet, beperkte grootte van mailboxen, niet de mogelijkheid software te installeren en geen vrijheid in de keuze voor hardware zijn eerder regel dan uitzondering. Tegelijkertijd is IT bedrijfskritisch en is informatie en de veiligheid ervan een strategisch issue aan het worden. Bescherming is dus van belang.

Aanpak

 • IT heeft een waardevolle taak, bijvoorbeeld systemen beschermen tegen aanvallen. En die aanvallen zijn er. Ook zijn er veel hard- en software-gebruikers met weinig kennis van zaken die met elk probleem service willen. Dat maakt standaardisatie en afscherming verleidelijk. Ga na wat IT nodig heeft om de verantwoordelijkheden die ze hebben te dragen en toch kenniswerkers te servicen.
 • IT zit nogal eens met strakke budgetten en beperkte bemensing. Dat maakt terugtrekken op kerntaken verleidelijk. Ga met IT partneren en ga na hoe je samen management kunt overtuigen meer middelen vrij te maken.
 • Ga met IT in gesprek en zoek naar win-winoplossingen. Bijvoorbeeld meer vrijheid in ruil voor beperkte service.
 • Ga na welke tools er zonder ingewikkelde installatie te gebruiken zijn. Zo zijn bijvoorbeeld Firefox en Texter vanaf een USB-stick te gebruiken. Sommige kenniswerkers zullen dit wellicht wat vrijpostig vinden …

5. De voorhoede

“Hartstikke belangrijke presentatie. Jammer dat de gemiddelde medewerker hier dat niet snapt”
“In onze projectgroep werken we in the clouds maar dat krijg je hier niet uitgelegd”

Je bent gevraagd door een eenling of een kleine groep die Het Nieuwe Werken helemaal snappen en op hun eigen werk toepassen. Management vindt het interessant maar is niet helemaal aangesloten. De meeste medewerkers hebben nog vaag notie van de zoveelste werk-, stuur- of klankbordgroep maar hebben er ‘geen last van’. Als adviseur is het verleidelijk de early adopters op te zoeken, terwijl zij eigenlijk te weinig verbinding hebben met beslissers (betalers!) en gebruikers.

Aanpak

 • Bevraag de kleine groep op verbinding, managementsteun, pilots en experimenten. Weet de mate waarin Het Nieuwe Werken of slimmer werken managementsteun heeft en voor medewerkers praktijk wordt.
 • Ga na wat mogelijk is om indien nodig opnieuw verbindingen te leggen. Ga na of jezelf het cliëntsysteem kunt uitbreiden buiten de groep “gelovigen”
 • Waardeer alle energie van de groep voorlopers en ga na of zij ook kunnen implementeren en verbinden of dat die kwaliteit in het team ingebracht moet worden.

6. Easy way

“Zitten die regels standaard onder Outlook?”
“Kun jij zo’n RSS-reader voor me maken?”

David Maister bespreekt in zijn boek Strategy and the Fat Smoker de wens van mensen om iets snel en pijnvrij te leren. De fat smoker weet echt wel dat hij moet ophouden met roken en meer moet bewegen maar hoopt op een smakelijk pilletje die dat allemaal oplost. Slimmer werken en Het Nieuwe Werken zijn prachtig maar geen al te complexe processen graag. Dat gaat niet lukken. Alleen al de ruimte voor medewerkers om meer buiten kantoor te werken, roept discussies op: leiderschap, controle, balans werk-privé, arbo, … Dat vraagt denken, overleggen, leren, …

Aanpak

 • Om te zorgen dat fat smokers hun gedrag veranderen, moet je weten hoeveel bereidheid er is om dat te doen. Dat is tevens de vraag: waar hebben ze echt wat aan? Wat willen medewerkers die slimmer willen werken ervoor doen? Welke aspecten van Het Nieuwe Werken geeft ze echt voldoening?
 • Volhouden is lastig. De mailbox wegwerken, taken indelen, verzamelen en verwerken van notities zijn niet eenmalige acties maar moeten een routine worden en vragen periodiek onderhoud. Niet naar huis voordat de mailbox op orde is. Eind van de week checken of de belangrijkste taken af zijn. Zo nee, wat leer je daarvan? Alleen door routines slijt gedrag in. Dat vraagt steun, inzet, reminders en beloningen.
 • Niemand wil bewust onbekwaam en daarna bewust bekwaam zijn. Door Het Nieuwe Werken en demonstraties van slimmer werken kan het gevoel onbekwaam te zijn overheersen. Buig dat om naar een aantrekkelijk traject. Werk oplossingsgericht: positief, met concrete en kleine stappen en veel aandacht voor de medewerker.

7. Niet delen

“Had je dat linkje met dat e-boek nog even voor mij?”
“Ik heb ook wel ideeën maar die zijn nog te ruw”
“Ik moet even checken wat ik kan delen, want daar is onze organisatie nogal conservatief in”

Een belangrijk aspect van Het Nieuwe Werken en slimmer werken is dat informatie en kennis delen leidt tot snellere ontwikkeling van iedereen. Het hebben van informatie is minder een succesfactor, dan het verwerken ervan of weten waar voortdurend nieuwe bronnen aan te boren. Een patent kan geld opleveren en is daarmee interessant maar de vele voorbeelden in Wikinomics van het samenwerken met klanten, co-creatie met externen, participatie van burgers geven aan dat er interessante omkeringen gaande zijn. Delen vraagt om vertrouwen en dat vertrouwen kan onder druk staan als een enkeling wel haalt maar niet brengt. Sterker nog, degenen die met zijn collega’s ideeën deelt en daar niks op terugkrijgt, zal zich naïef en kwetsbaar kunnen voelen.

Aanpak

 • Hoe politiek is de organisatie? Is het een up-or-out cultuur? In dat geval is de kans groot dat het erg tegen de cultuur ingaat om allerlei bronnen te delen, agenda’s open te stellen, projectsites te gaan gebruiken. wat kan een eerste stap zijn als daar een wens toe bestaat?
 • Gebruik werkvormen die delen vooraf of off line verlangen. Daarmee is er voorafgaand aan sessies de vraag of een ieder wil bijdragen.
 • Adresseer de aarzelingen te delen. Stop het proces en bespreek wat de afwegingen zijn en ga na of die boven water te krijgen zijn. Ga na of er bereidheid tot veranderen is. Dit kan zeer wel het karakter van een onderhandeling krijgen: ik wil mijn plannen delen als …

Epiloog

Het blijft een kunst om in gesprek te zorgen voor beweging en verandering in manieren van werken en denken. Maar er is nog zoveel belangrijks en nuttigs te delen en werk kan veel effectiever, efficiënter en plezieriger dat verder met Het Nieuwe Werken nuttig is.

Wat doe jij om de aarzeling (in je organisatie) te boven te komen en voor echte beweging te zorgen?

Deel dit artikel met anderen
Arjan Broere - Trainer, auteur over communicatie met impact
Door slim te werken kun je veel waarde toevoegen. Slimmer werken is weten wat belangrijk is en hoe je dat het slimst kunt doen. Slimmer werken zijn de skills die je nodig hebt voor het nieuwe werken, werken 2.0, ambtenaar 2.0 enz. Ik train in slimmer werken en doe dat graag praktisch.
Zie zijn linkedin profiel voor meer informatie. U kunt hem ook volgen via twitter.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

6 reacties


  Pim van Wetten zegt:

  Goed stuk, altijd goed om artikelen te lezen waaruit praktijk ervaring blijkt, iets wat ik nog wel eens mis in alles rondom HNW.
  Vooral punt 2 Ja leuk, heeft me aan het denken gezet. Je publiek voorwerk laten verrichten ga ik een aantal keren proberen. Tnx!

  Ben van Heesewijk zegt:

  workshops, ronde tafel sessies, tools, stressfactoren, lifehackers, hacks, slides, follow up, social media, web 2.0-toepassingen, issue, servicen, win-winoplossingen

  Als “kenniswerker” in de IT gruwel ik van de enorme hoeveelheid managementjargon en hippe engelstalige kreten die gebezigd worden als het om het Niewe Werken of Slimmer werken gaat. Spreek Nederlands, zonder hip te willen doen, en je hebt al niet meteen de helft van de mensen die je wil bereiken tegen je.

  Het argument dat het er nu eenmaal bij hoort snijdt net zoveel hout uit de mond van een HNW-evangelist als uit de mond van een manager.
  Geloof maar dat een heleboel mensen het hele concept niet serieus kunnen nemen als ze de indruk hebben dat vermarkting van het concept de overhand heeft.

  Annelies Blom zegt:

  Veel herkenning inderdaad. Leuk om te lezen! Fijn ook om concrete oplossingen te lezen.
  Ik stuurde het artikel door naar een alg.directeur die zelf onlangs binnen zijn organisatie gestart is met 'nieuw' werken.

  Zijn reactie op het stuk geef ik je hier graag terug: 'Naast de 7 redenen om niet (nog) niet te gaan doen. Lijkt het mij nog interessanter te weten met welke verwachtingen de mensen van de 7 redenen in de zaal zijn gaan zitten. Want er gaat onderweg iets mis en dat begint waarschijnlijk met het moment dat de trainer begint te praten.'

   arjanbroere zegt:

   @Annelies Als op de een of andere manier t niet werkt, dan kan dat met jargon of HNW-evangelisering te maken zoals @Ben aangeeft maar zeker ook met verwachtingen die niet goed afgestemd zijn. Dus de goed overleg in de voorbereiding, een heldere uitnodiging en een check tijdens de start zijn zeker nodig.

  Annelies Blom zegt:

  Veel herkenning inderdaad. Leuk om te lezen! Fijn ook om concrete oplossingen te lezen.
  Ik stuurde het artikel door naar een alg.directeur die zelf onlangs binnen zijn organisatie gestart is met 'nieuw' werken.

  Zijn reactie op het stuk geef ik je hier graag terug: 'Naast de 7 redenen om niet (nog) niet te gaan doen. Lijkt het mij nog interessanter te weten met welke verwachtingen de mensen van de 7 redenen in de zaal zijn gaan zitten. Want er gaat onderweg iets mis en dat begint waarschijnlijk met het moment dat de trainer begint te praten.'

  F Oene zegt:

  Hallo,

  Ik ben positief over HNW, ik heb mijn agenda voor iedereen opengesteld en probeer zoveel mogelijk te delen. Wat ik vooral nog moet leren is de nieuwste techniek maar ook oude features van pakketten als outlook die ik nu nog niet ken.

  Wat ik tegen heb op de huidige omgang met Slimmer Werken en dat soort kreten is dat je er …sorry voor het taalgebruik…mee dood gegooid wordt. Als je alleen al alle artikelen er over wilt bijhouden kom je niet aan je werk toe. Daarnaast krijg je langzamerhand het idee dat we wel heel erg fout aan het werken zijn op de “oude” manier. Ik onderschrijf ook de mening van Ben.

  En als ik wat praktische voorbeelden mag noemen waaruit blijkt dat het leuk is om er over te lezen maar dat de uitvoering nogal gebrekkig is:
  – Zo ontvang ik vandaag de mededeling in de mail mbt tot dit artikel. Waarom nu pas? Terwijl het artikel 4 maanden oud is. Natuurlijk kun je abonneren op tig “blogs” of hoe het heet. Maar om continu DKB af te struinen om je ergens op te abonneren werkt bij mij niet en daarnaast waarom is plots nu het besluit ergens genomen om dit artikel alsnog via de mail te verspreiden…
  – het gevaar van de nieuwe methodiek van informatie delen via gedeelde documenten is dat her en der op DKB verschillende versies of onwaarheden worden gepresenteerd. Het wordt steeds lastiger om juiste info te bewaken. Stel ik plaats een excel document genaamd “verzekerdenstanden juni 2010” en presenteer daar in slecht bij elkaar gesprokkelde aantallen dan kan iemand anders in de organisatie hiermee foute conclusies trekken. Neem als voorbeeld het filmpje van Slimmer Werken waarbij het zoeken op DKB werd aangestipt. De conclusie van de dame was dat ze het document niet gevonden had op DKB en daarna wel bij een collega en toen heeft ze het zelf onder haar eigen gedeelde documenten gezet. Enige versie beheer door de juiste eigenaar van het document ontbreekt in dit geval.
  – Om het bovengenoemde filmpje logisch terug te vinden heb ik op DKB met de zoekterm “slimmer werken” gezocht. Ik kom direct bij het portaal Slimmer Werken..dus correct! Op dit portaal staat links een link naar filmpjes over HNW…bingo…dacht ik…maar ik kom op een pagina met tig links naar filmpjes met weinig zeggende benamingen zodat ik waarschijnlijk eerst 10 pogingen moet doen om het door mij gezochte filmpje terug te vinden die ik waarschijnlijk het best zou vinden met de foto van de dame erbij zoals hij ook op DKW in het nieuws was gepresenteerd….het is maar een voorbeeld…maar ik wil hiermee duidelijk maken dat door de huidige opzet DKB op sommige punten een wild bos aan het worden is.

  Zoals ik begon, ben ik wel positief over de mogelijkheden van HNW al lijkt dat nu niet meer zo. Daarom wil ik eindigen met een naar mijn mening verbetering. Mijns inzien moet er eerst een goede structuur op DKB worden gezet. Zo moet er via een makkelijke “inhoudsopgave” snel naar de informatie van de juiste informatie-eigenaren geklikt kunnen worden. Daarvoor moeten de belangrijkste definities eerst vastgelegd worden en dienen er eigenaren te worden benoemd. Bijvoorbeeld jaarrekeningen UVIT > eigenaar Financiën afd A&R dus zou je als je in de inhoudsopgave van DKW op jaarrekeningen klikt in eerste instantie uit moeten komen op de jaarrekeningen die dan bij A&R onder de gedeelde documenten zouden moeten staan….
  Als ik nu (d.d.14/10/2010 de zoekterm jaarrekening op DKW intoets is de bovenste link het 12,5 jarig jublileum van Elmi…waarom? omdat de term “rekening” in het artikel voorkomt!!

 • Trackbacks

 • Trackback van Arjan Zuidhof » Blog Archive » Slimmer Werken Nieuws – 2 juni 2010
  woensdag, 2 juni, 2010

  […] Zeven meest gebruikte redenen om vooral niet slimmer te gaan werken – Arjan Broere Heldere en uitgebreide analyse waarom het in veel gevallen maar niet lukt om slimmer te gaan werken. Ondanks de overweldigende hoeveelheid tools en technieken om jou daar bij te helpen […]