Social Capital maakt het verschil

Door Kees Froeling van Conclusion - 10 mei 2010
Reacties gesloten

Wie ken je?Medewerkers en managers worden aangenomen omdat ze bepaalde dingen kunnen die meerwaarde hebben voor de organisatie. Ze hebben bepaalde kennis en vaardigheden die meerwaarde hebben.

Daar waar Het Nieuwe Werken wordt ingevoerd komt naast dat kunnen een ander belangrijk aspect naar voren, namelijk kennen. Naast kennis gaat het dus om kennissen.

Hoe goed ben je in staat om kennis voor de organisatie te ontsluiten? En kan je helpen kennis te laten afvloeien als het niet meer nodig is? Human Capital wordt dus Social Capital. Wat betekent dit voor u?

De kern

Bij Het Nieuwe Werken ontvangen medewerkers het vertrouwen en de vrijheid om zelf te bepalen met wie ze hun werk doen. Dat kan dus met collega’s, maar ook met anderen buiten de organisatie. Door het delen en combineren van kennis wordt innovatie versneld. In ieder geval in de fase van het genereren van ideeën. Daarnaast zorgt het samenwerken met mensen buiten de organisatie -waaronder Zelfstandige Professionals- ervoor dat de organisatie flexibeler wordt. Je kan sneller reageren en we weten allemaal: niet de sterkste, maar degene die het beste kan veranderen overleeft.

Ont-moeten

Frans van der Reep gaf in zijn model “van moeten naar ont-moeten” al aan dat het in onze samenleving steeds belangrijker wordt om anderen te ontmoeten. Stoppen met moeten, minimaliseer de kaders, geef mensen de vrijheid om mee te bepalen hoe de doelen worden bereikt. Creativiteit wordt nog steeds belangrijker. Daarvoor is het van belang om die creativiteit de vrijheid te geven. Kennis is macht, delen is machtiger, co-creatie is de kracht.

Sociale netwerken

Een praktijkvoorbeeld: Een grote Nederlandse organisatie stelde vast dat met het aanstaande vertrek van een van hun senior medewerkers ook het laatste stuk kennis over het desbetreffende expertisegebied zou verdwijnen. Wat nu te doen? Uit onderzoek bleek dat de kennis van deze persoon in hoge mate werd bepaald door het sociale netwerk dat in de loop der tijd was opgebouwd. Door de spil uit het netwerk te vervangen zou je niet automatisch al die sociale relaties behouden. Uiteindelijk werd besloten om meerdere mensen in de organisatie een iets andere rol te geven, waardoor het sociale netwerk maximaal in tact bleef. En daarmee de kennis. Op een andere plek is uiteindelijk iemand van buiten aan de organisatie toegevoegd.

Belang voor HRM

Juist voor de HR professionals van een organisatie leidt dit tot vragen over o.a. het recruitmentbeleid. In hoeverre is uw organisatie zich bewust van de kracht van het Social Capital voor uw organisatie?  Hoe krijgt dat vorm in het recruitmentbeleid? En hoe ver wilt u gaan met het hebben van een flexibele schil?

Deel dit artikel met anderen
Kees Froeling - Solutionmanager Het Nieuwe Werken bij Conclusion
Kees Froeling is solutionmanager Het Nieuwe Werken bij Conclusion. Hij help organisaties met het vormgeven van hun eigen versie van HNW en het daadwerkelijk realiseren van die visie in co-creatie met zijn collega's rondom communicatie, Human Capital, Organisatie, Werkplek en ICT. Kees heeft bijgedragen aan diverse publicaties, waaronder boeken, artikelen, workshops en lezingen.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
  • Trackbacks

  • Trackback van Human resources of social capital? | RecTec
    maandag, 17 mei, 2010

    […] Froeling schreef hierover in mijn boek en nu ook op Hetnieuwewerkenblog ook al een stukje. We gaanv an human capital naar social capital. Een mooi voorbeeld geeft hij van […]