Stress grote veroorzaker van verzuim

Door Mieke Embrechts van Fellowes - 9 juli 2015
Reacties gesloten

In 2014 was een opmerkelijke verschuiving gaande. Volgens het CBS moesten er in dat jaar namelijk meer mensen hun werkzaamheden staken vanwege stress en psychische klachten dan vanwege lichamelijk klachten.

De inspectie SZW verklaart dit verschijnsel nader in zijn jaarverslag van 2014: ‘Bijna de helft van de 818.000 Nederlandse arbeidsongeschikten kampt met psychische problemen. Het overgrote deel daarvan is arbeidsongeschikt geraakt vanwege psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA omvat risico’s als werkdruk en stress, pesten en agressie en geweld op de werkplek.

Ruim driekwart van de PSA-gerelateerde arbeidsuitval heeft te maken met stress. Afgaande op de trend van oplopende aantallen werknemers die uitvallen vanwege psychische klachten, zal dit verschijnsel alleen maar toe nemen.’ Deze inspectie constateerde daarnaast dat vorig jaar 33 procent van het ziekteverzuim werd veroorzaakt door stress, waarmee dit de grootste oorzaak van het verzuim was.

Kostenpost
Niet verwonderlijk dat minister Asscher eind vorig jaar al zijn vierjarige aanpak van beroepsrisico nummer 1: werkstress introduceerde. Asscher wil met het terugdringen van stress op het werk het welzijn van medewerkers verbeteren, zodat zij minder verzuimen. Echter laat Asscher sindsdien hieromtrent weinig van zich horen. Dat vind ik jammer, want het is niet iets dat je onder stoel of banken kunt steken en het kan organisaties grote kostenposten opleveren.

Werkstress kan leiden tot fysieke klachten als een stijve nek of pijn in de schouders en met ergonomische producten kan dit weer worden verlicht, maar nog beter is te kijken naar de kern van het probleem. Ik vind dan ook dat werkgevers gezondheidsklachten beter kunnen voorkomen dan dat medewerkers verzuimen. Uit eerdere berekeningen door onderzoeksbureau Dynamic Markets, in opdracht van Fellowes, blijkt dat ziekteverzuim voor de Nederlandse werkgevers een kostenpost oplevert van ruim 3,3 miljard euro.

Stress gerelateerd aan werk verergert fysieke klachten
Volgens Michel Mulder, eigenaar van FysioBasics, uit stress zich vaak in fysieke klachten waar vervolgens te lang mee wordt door gelopen. Hij zegt hierover: In mijn praktijk zie ik veel mensen die te lang hebben doorgelopen met ergonomische klachten. Bijvoorbeeld pijnklachten van de gewrichten (spieren-pezen-kapsels), vermoeidheid, afname van het concentratievermogen, slaapproblemen en falend herstelvermogen.’

Zulke klachten leiden uiteindelijk tot meer verzuim. Dit bleek ook uit onderzoek dat wij lieten uitvoeren door Noties. We wilden weten wat de relatie tussen werkstress en fysieke klachten en het welzijn van medewerkers is. Uit het onderzoek kwam naar voren dat voor 39 procent van de Nederlandse medewerkers geldt dat stress gerelateerd aan werk fysieke klachten verergert met 26 tot 50 procent. Voor nog eens bijna een derde van hen (30%) ligt dat zelfs op 51 tot 75 procent. De 250 respondenten werd gevraagd waar hun fysieke klachten, zoals pijn in de rug en/of schouders en nekpijn, vandaan komen. 15 procent van de ondervraagden antwoordde hierop: ‘Doordat ik stress ervaar op mijn werk’.

Hiermee staat werkstress in de top-5 van lange lijst veroorzakers van fysieke klachten op de werkplek. Het is dan ook belangrijk ’s avonds afstand te nemen van het werk. Door internet is plaats- en tijdonafhankelijk werken de gewoonste zaak van de wereld geworden. En veel mensen kunnen het niet laten ook ’s avonds hun zakelijke e-mails te checken. Dit op zich kan al een stijging van de werkdruk opleveren en resulteren in stress met alle gevolgen van dien. Werkgevers zouden er daarom op moeten letten dat medewerkers niet in de avonduren nog achter de computer kruipen om te werken. Vooral niet wanneer de werkplek hiertoe onvoldoende is uitgerust. Medewerkers moeten onder alle omstandigheden, waar men ook werkt en hoe hoog de werkdruk ook is, een goede en ergonomische werkhouding kunnen aannemen.

Ergonomische producten dragen bij aan het verkrijgen van zo’n gezonde houding achter de pc, laptop of tablet. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Deel dit artikel met anderen
Mieke Embrechts - Digital Marketing Coordinator
Embrechts is sinds 2010 werkzaam bij Fellowes, een wereldwijde producent en leverancier van kantoorartikelen. Ze begon bij het bedrijf als marketing assistente en is nu verantwoordelijk voor alle digitale marketingactiviteiten en content marketing van het bedrijf in de Benelux. Dat wil zeggen dat ze er onder meer voor zorgt dat de conversie op de Fellowes.com website stijgt en omhelst planning, campagnes, pr, interne communicatie en online strategie. Voordat ze bij Fellowes aan de slag ging, liep ze stage bij Movies that Matter voor het Amnesty International Film Festival en werkte ze als Marketing Assistant bij Compass Experts & Expats. Ze behaalde haar bachelor Europese Studies – Communicatie Management aan de Haagse Hogeschool en haar propedeuse Toegepaste Psychologie aan Fontys Hogescholen Eindhoven.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten