Richt Taskforce Mobiliteitsmanagement inspanningen ook op leidinggevenden?

Door Marianne Sturman van Moneypenny - 14 september 2009
13 Reacties

Op 5 september kopte een artikel in het Financieele Dagblad:

“Bedrijven doen nog te weinig aan spitsmijden”

Daarin stond dat de overheid niet tevreden is over de voortgang van de Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM) omdat het gestelde doel van 5% reductie van het aantal files niet gerealiseerd zou zijn.

Zelf ben ik van mening dat de Taskforce heel goed werk heeft verricht door op de agenda te krijgen dat Het Nieuwe Werken één van de belangrijkste steutels vormt voor het bestrijden van files. Immers, als bedrijven hun medewerkers niet de mogelijkheid geven om buiten de spits om, of helemaal niet, naar kantoor te komen, dan valt er weinig te doen aan het bestrijden van files. Tenzij natuurlijk iedereen met het openbaar vervoer naar zijn werk zou gaan, maar helaas vrees ik dat ons openbaar vervoerstelsel daartoe niet de benodigde mogelijkheden biedt.

Verder vind ik het een goede insteek dat de TFMM een psychologisch verantwoord beleid kiest door stimuleringsmaatsregelen voor te stellen die uitgaan van een positieve (belonen) in plaats van een negatieve (straffen) prikkel.

Wel heb ik een tip voor de Taskforce. Op de website van TMFF staat letterlijk

“in de gekozen aanpak en in de maatregelen (en de marketing daarvan) dient steeds de forenzende werknemer centraal te staan. Hij/zij is het immers die uiteindelijk kiest op welke manier hij/zij naar het werk gaat.”

Echter, mijns inziens richt de Taskforce haar peilen dan op de verkeerde doelgroep.

Hoe stimuleert u de leidinggevenden?

Het is namelijk bekend dat het niet de individuele werknemer is die dwarsligt als het gaat om flexibel en thuiswerken, maar de leidinggevende. Hoe kunnen we die dan positief stimuleren om Het Nieuwe Werken zo snel mogelijk in te voeren?

 • Geheel volgens de principes van Het Nieuwe Werken zou mijn advies zijn om managers binnen hun eigen afdeling zelf verantwoordelijk te maken voor de – liefst versnelde – invoering van Het Nieuwe Werken.  
 • Geef als bedrijf de leidinggevende inzage in de integrale kosten van faciliteiten (huisvesting en ICT), mensen (salarissen, maar ook verloop en ziekteverzuim) en eventuele overige middelen van zijn afdeling.
 • Laat hem op basis daarvan een verbeter- en/of bezuinigingsplan maken als resultante van de invoering van Het Nieuwe Werken.
 • Stel hem en de mensen van zijn afdeling een forse extra beloning (het woord bonus durf ik ook in deze context niet in de mond te nemen) in het vooruitzicht voor het realiseren van de plannen binnen de afgesproken termijn. Deze extra beloning zou (deels) gefinancierd kunnen worden uit de subsidies die vanuit de overheid voor filebestrijding beschikbaar worden gesteld.

Wat is uw menig over dit artikel? Deel ze met de schrijver en anderen via hieronder!

Deel dit artikel met anderen
Marianne Sturman - Directeur van Moneypenny
Marianne Sturman is oprichter en directeur van Moneypenny en sinds dit jaar ook van Cloudworkers. Ze behaalde haar BA-opleiding in de VS en haar MBA-diploma aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar expertise ligt op het gebied van sales en marketing van hightechconcepten en -producten.
Zie haar linkedin profiel voor meer informatie.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

13 reacties


  Guest zegt:

  Ik ben het volledig met Marianne Sturman eens. TFMM doet zeer goed werk door het Nieuwe Werken op de agenda te zetten. Per slot van rekening is het technisch al heel lang mogelijk om flexibel en/of thuiswerken goed te faciliteren en te monitoren. En de werknemers willen wel. Hoe kunnen we de werknemers nou zo ver? Ja, gedrag is moeilijk te veranderen, maar niet onmogelijk en het begint altijd met overtuigen. Dus, hoe meer discussie, hoe beter.

  Marije van der Poel

  Guest zegt:

  Ik ben het volledig met Marianne Sturman eens. TFMM doet zeer goed werk door het Nieuwe Werken op de agenda te zetten. Per slot van rekening is het technisch al heel lang mogelijk om flexibel en/of thuiswerken goed te faciliteren en te monitoren. En de werknemers willen wel. Hoe kunnen we de werknemers nou zo ver? Ja, gedrag is moeilijk te veranderen, maar niet onmogelijk en het begint altijd met overtuigen. Dus, hoe meer discussie, hoe beter.

  Marije van der Poel

  Godfried Boogaard zegt:

  Leuk artikel Marianne, ik ben zelf werkzaam in de wereld van HNW, waar mobiliteit een onderdeel van is. De Slim Werken = Slim Reizen visie slaat bruggen tussen de, voorheen gescheiden werelden.

  Binnen Slim Werken = Slim Reizen (ook een LI-groep trouwens) is de focus op de overheid, werkgever en werknemer om dit gezamenlijk op te pakken, maar ook om verantwoordelijkheid te nemen. Thuiswerken is natuurlijk maar een klein onderdeel van het gehele pallet HNW en heeft relatie met werkstijl, management, techniek, cultuur, …

  De TFMM richt zich niet alleen op de mobilist (of beter de werknemer), al staat dit nog wel centraal in de doelomschrijving. De TFMM heeft dit de afgelopen jaren continue op de agenda laten zetten en het bewustzijn is verbeterd. Vele projecten zijn hier ook uit voort gekomen. De kracht zit in de gezamenlijkheid, de multi-disciplinaire aanpak, een centrale agenda, de focus op bedrijven, werknemers, de rol van de overheid en dat kost tijd.

  @godfried

  Godfried Boogaard zegt:

  Leuk artikel Marianne, ik ben zelf werkzaam in de wereld van HNW, waar mobiliteit een onderdeel van is. De Slim Werken = Slim Reizen visie slaat bruggen tussen de, voorheen gescheiden werelden.

  Binnen Slim Werken = Slim Reizen (ook een LI-groep trouwens) is de focus op de overheid, werkgever en werknemer om dit gezamenlijk op te pakken, maar ook om verantwoordelijkheid te nemen. Thuiswerken is natuurlijk maar een klein onderdeel van het gehele pallet HNW en heeft relatie met werkstijl, management, techniek, cultuur, …

  De TFMM richt zich niet alleen op de mobilist (of beter de werknemer), al staat dit nog wel centraal in de doelomschrijving. De TFMM heeft dit de afgelopen jaren continue op de agenda laten zetten en het bewustzijn is verbeterd. Vele projecten zijn hier ook uit voort gekomen. De kracht zit in de gezamenlijkheid, de multi-disciplinaire aanpak, een centrale agenda, de focus op bedrijven, werknemers, de rol van de overheid en dat kost tijd.

  @godfried

  Hetnieuwewerkenblog.nl gelance zegt:

  […] Richt Taskforce Mobiliteitsmanagement inspanningen ook op leidinggevenden? […]