TPAW is soms een sprong in het diepe

Door Ronald van Lieshout van Rijksvastgoedbedrijf - 3 januari 2018
Reacties gesloten

Inmiddels is bij het Rijksvastgoedbedrijf de term HNW al enige tijd vervangen door TPAW, ofwel Tijd, Plaats en Apparaatonafhankelijk Werken. Het gedachtegoed blijft hetzelfde…resultaatgericht werken in plaats van locatiegericht denken. Het nieuwe samenwerken komt hierbij steeds meer naar voren. Andere manieren van elkaar opzoeken in plaats van de automatismen van elkaar zien in een kantoorkamer.

De adem inhouden

Ook al zijn de “nieuwe” manieren van werken, of beter gezegd andere manieren van werken, voor velen gemeengoed geworden, toch is het voor anderen nog steeds een sprong in het diepe, waarbij men de adem inhoudt bij wat er allemaal op ze af komt. De manager die met scepsis de van hogerop “opgelegde” regels moet gaan toepassen is nog steeds een actueel beeld binnen een organisatie. Juist daar ontstaan de obstakels voor medewerkers om een andere manier van werken te vinden, die wellicht beter past bij de balans tussen werk en privé.

ronald

Foto: Ronald van Lieshout.

Eigen verantwoordelijkheid

Maar ook bij de medewerkers zelf liggen obstakels. Hoe gaat men om met juist die niet flexibele manager. Wordt dat als feit aangenomen of neemt iemand de eigen verantwoordelijkheid om het dialoog aan te gaan. Laten zien dat er andere manieren van werken zijn, die voor zowel de organisatie, de manager als de medewerker profijt kunnen opleveren. Dit kan vastgelegd worden in regels en wetten, zodat de medewerker in ieder geval een basis heeft waarop gesteund kan worden, maar ik hou meer van het “laten zien dat iets werkt”. Eerst bewijzen dat je kunt autorijden voordat je je rijbewijs krijgt in plaats van andersom…dat is toch ook vanzelfsprekend?

Nieuw bloed, nieuwe inzichten

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een fusietraject achter de rug en dit gaf met het oog op TPAW nieuwe inzichten. De ambassadeurs TPAW, die nog steeds als olievlek fungeren binnen de organisatie, hebben nieuw bloed gekregen vanuit de fusiepartners en dat geeft weer andere richtingen door de inbreng en initiatieven vanuit deze nieuwe ambassadeurs. Zo is het “genetwerkt samenwerken” vanuit Defensie een term die steeds meer valt binnen het Rijksvastgoedbedrijf.

Langzaam richting een nieuw jaar

De kerstvakantie komt langzaam aan in de buurt en dan beginnen we weer met frisse voornemens aan 2018. Met terugwerkende kracht hebben de vakbonden nog net in 2017 samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken een resultaat bereikt over een nieuwe CAO voor rijksambtenaren per 1 januari. Mijn voornemen is om daar iets leuks mee te gaan doen. Tot schrijfs.

Lees meer blogs van Ronald op zijn eigen blog. 

Deel dit artikel met anderen
Ronald van Lieshout - Adviseur Planning & Control
Mijn naam is Ronald van Lieshout. Ik ben werkzaam bij het Rijksvastgoedbedrijf, een agentschap van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik verdeel mijn werkweken over de locaties Den Haag of Tilburg en ik woon in Eindhoven, waar ik ook gebruik maak van een flexwerkplek indien dit nodig is. Als een soort van "vliegende keep" ging ik enkele jaren geleden geregeld naar andere locaties om daar problemen op te lossen. Dit reizen is inmiddels structureel en ik heb een manier gevonden om hierin te balanceren tussen ‘privé en werk’. Van de werkgever krijg ik ruimte om mijn werk zo in te richten dat het past. Je moet het natuurlijk wel zelf oppakken. Het Tijd, Plaats, Apparaatonafhankelijk Werken (TPAW), ofwel het vroegere "Het Nieuwe Werken" heeft mij hierin geholpen en daar schrijf ik graag over in mijn blogs.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten