Interview: ‘Voor ons is Het Nieuwe Werken geen optie’

Door Arjan Hooiveld van Arjan-Hooiveld.nl - 26 januari 2010
40 Reacties

vastgoedmarktHet Nieuwe Werken is in 2009 doorgebroken bij de early majority. In 2010 zal de trend van het slimmer en efficiënter werken, gebruik maken van (mobiele) technologie, efficiënter gebruik maken van de kantooromgeving en flexibel inrichten van de werkactiviteiten, ongetwijfeld verder doorzetten. Regelmatig lezen we berichten van bedrijven en (overheids)organisaties die de overstap maken.

Maar er zijn natuurlijk ook bedrijven waar Het Nieuwe Werken niet direct geschikt of van toepassing is. Het Nieuwe Werken Blog sprak met Alex Huges, algemeen directeur van vastgoedbelegger en projectontwikkelaar Segesta. Huges geeft aan waarom hij niets ziet in het invoeren van HNW voor zijn onderneming.

Eigen verantwoordelijkheid voor de werknemer, stimuleren van zijn of haar persoonlijke ontwikkeling, zelfroostering, indeling van de werkzaamheden en de werkdag, en sturing op resultaten in plaats van aanwezigheid. Dat klinkt toch zeer aantrekkelijk?

“Ik heb het idee dat Het Nieuwe Werken momenteel met name geïntroduceerd wordt bij bedrijven of organisaties die van nature al aan een zekere mate van vrijheid of eigen omzetverantwoordelijkheid gewend zijn, zoals consultancybedrijven, banken en verzekeraars en ICT-bedrijven. Dat zijn kennisintensieve bedrijven, met white collar-workers, die individuele targets hebben of waarbij de aard van het werk met zich meebrengt dat ze op diverse locaties moeten kunnen werken. Datzelfde geldt voor ZZP’ers. Daarnaast zijn er veel overheidsorganisaties bij. Ook het werk van veel ambtenaren leent zich eerder voor HNW dan bijvoorbeeld bij ons werk, in de vastgoedmarkt”

Maar ieder bedrijf kan toch voordeel halen door slimmer en efficiënter met de beschikbare middelen om te gaan?

“Dat is zo. Maar dat staat los van het introduceren van flexibele werkplekken, of het introduceren van een compleet nieuwe werkomgeving. Het getuigt van goed management om regelmatig je aanpak en werkmethodes te analyseren, en qua ICT met je tijd mee te gaan. Bij Het Nieuwe Werken word je geacht om de controle op je medewerkers los te laten, terwijl een groot deel van onze business juist bestaat uit het leveren van constante kwaliteit en het aangaan van verplichtingen met grote verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Ik controleer persoonlijk de contracten en correspondentie van mijn accountmanagers. Een verkeerde woordkeuze of foute formulering kan het bedrijf meteen tonnen schelen, en dat komt uiteindelijk bij mij – als eindverantwoordelijke – op mijn bord terecht.”

Akkoord! Ik neem aan dat je afspraken kunt maken met je accountmanagers over salesresultaten. Dan maakt het niet uit of iemand zijn of haar werk ’s ochtends om half negen doet of ’s avonds na de koffie, als de kinderen naar bed zijn? Terwijl papa of mama dan wel ’s middags met de kinderen mee naar het zwemmen is geweest!

“In onze bedrijfstak is het behoorlijk lastig om op persoonsniveau targets af te spreken. Eén en ander hangt volledig af van iemands netwerk, ervaring, creativiteit, sociale vaardigheden, etc. Bij bedrijven waar ieder uur gefactureerd kan worden, is het veel gemakkelijker om de behaalde resultaten te definiëren, dan in de vastgoedsector.”

“Wat gebeurt er als een collega halverwege het jaar al de doelstelling heeft behaald? Dan valt de drive weg, en zie je dat mensen alvast afspraken gaan maken voor een volgende periode. Dat is gewoon een menselijk principe, maar gaat wel ten koste van de bedrijfsresultaten. Ik weet dat uit eigen ervaring, toen ik werkte voor een vastgoedbeheerder van een grote supermarktketen. Niets is dodelijker voor de motivatie dan wanneer je je targets voortijdig hebt behaald.”

Het is toch mogelijk om per collega targets te stellen?

“Hoe ga je ermee om als er bij twee gelijkwaardige collega’s een overduidelijk verschil ontstaat in salesresultaten, bijvoorbeeld omdat bij de ene onwikkelaar de projectontwikkeling veel langer duurt. Dan kan er een groot verschil in beloning ontstaan, met alle gevolgen van dien. Dat gaat zeer ten koste van de collegialiteit. Terwijl juist de interactie met de collega’s en de gedeelde kennis tot meerwaarde voor het bedrijf leidt.”

“En dan nog, hoe meet je de zogenaamde ‘softe’ targets?“

Geen flexplekken of flexibel werken dus bij Segesta?

“Het is het meest praktisch als experts op een bepaald gebied in één kamer bij elkaar zitten. Dan krijg je dan uitwisseling van ideeën en kennis, kruisbestuiving. Je vraag makkelijker even iets aan je collega en je kunt elkaar waar nemen. Als iedereen op een andere locatie werkt, wordt het een stuk moeilijker om snel en zonder misverstanden te overleggen. Ik geloof heilig in die interactie. Bovendien heb ik liever dat ik weet waar mijn mensen zijn en wat ze doen.”

Toch zijn er onmiskenbaar voordelen aan Het Nieuwe Werken. Vindt u het ook niet vreemd dat half werkend Nederland ’s ochtends en ’s avonds in de filespits staat? Dat kost de economie op jaarbasis miljarden euro’s.

“Mijn idee is dat ongelooflijk veel mensen werk doen dat op een bepaalde plek moet worden uitgevoerd: winkelpersoneel, productiemedewerkers, fabrieksarbeiders, stukadoren, timmerlui, schilders, metselaars, glazenwassers etc. Maar ook mensen als chauffeurs, koeriers, transporteurs, verplegend personeel, politieagenten en zullen toch door de file moeten gaan als zij verder van hun werk wonen.”

”Ook ondersteunende werknemers zoals secretaresses of officemanagers zullen toch op de kantoorlocatie zelf aanwezig moeten zijn. Ik wil een directe lijn met mijn managementassistent hebben. Het gaat volgens mij niet werken als zij ergens thuis zit, en ik hier op kantoor.”

Uiteindelijk kan heel veel werk juist beter decentraal worden verricht. Veel mensen zijn bewezen productiever als ze ongestoord aan een plan, offerte of opdracht kunnen werken.

“Dat geloof ik graag. In onze bussines is vaak sprake van interne of externe afspraken, waarbij bijvoorbeeld op een bouw controle wordt uitgeoefend. Na de afspraak komen de medewerkers terug naar kantoor om dat uit te werken. Ook hier kunnen we dan snel en direct over sparren en kan via onderlinge kruisbestuiving kennis worden gedeeld. De stelregel is dat de afspraken en verslagen maximaal binnen drie dagen bij de relatie liggen. Dat wordt lastig als er niet snel geschakeld kan worden. Daarnaast is er vaak een directe samenhang tussen onze verschillende afdelingen, bijvoorbeeld tussen bouw, ontwikkeling of de beheerder. Ondanks alle moderne communicatiemiddelen is persoonlijk contact bij ons hierbij onontbeerlijk.”

“Verder denk ik dat mensen om een aantal redenen naar hun werk gaan: hun inkomen, job satisfaction en collegialiteit. Als iedereen consequent decentraal gaat werken loopt de sociale cohesie van het bedrijf gevaar. Het kantoor schept juist een band. “

Hoe kijkt u hier tegen aan?

Het lijkt een duidelijke en uitgemaakte zaak. Alex Huges van Segesta ziet weinig heil in Het Nieuwe Werken. Mocht u zijn argumenten kunnen weerleggen, laat dan gerust hieronder weten hoe u  tegen het bovenstaande aankijkt.

Deel dit artikel met anderen
Arjan Hooiveld - Contentmanager en medeoprichter van HNWBlog
Arjan Hooiveld is medeoprichter van Het Nieuwe Werken Blog en de man achter Werken20.nl. Hij is adviseur digitale media, contentmanager en projectcoördinator en heeft diverse lezingen en presentaties gegeven over Het Nieuwe Werken.
Meer informatie vindt u op zijn website, zijn linkedin profiel en zijn twitter pagina.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

40 reacties


  Anonymous zegt:

  De heer Huges komt nogal star en zwart wit over, typisch iemand die alleen maar argumenten aandraagt waarom hnw niks kan worden, hij is op niet een punt constructief. Het lijkt voor hem een uitgemaakte zaak het nieuwe werken is niks en wordt nooit wat. Voor de heer Huges is een lijntje over het internet niet direct genoeg, hij overziet dus blijkbaar zijn roedel liever in een kantoor! Het wordt tijd voor hem om te ontdekken dat mensen die je vertrouwen geeft icm moderne ICT prima in staat zijn om resultaat gericht te werken, te communiceren en dat zelfs inhoudelijke controle mogelijk is. (waarschijnlijk zelfs beter) Wellicht zal hij zijn mening ooit herzien als personeel weg loopt om elders te gaan werken, waar zij wel moderner mogen en kunnen werken. Bovendien is hnw niet zwart/wit en zijn medewerkers wel in beeld, niet meer 40 uur per week maar wel wanneer dit functioneel is, bv een vaste dag op kantoor, een overleg, klantenbezoek, of gewoon omdat men er zin in heeft om op kantoor te werken.

  Ook heb ik het gevoel dat HNW voor de vastgoed sector een bedreiging is, als men flexibel gaat werken zal er minder en andere kantoor ruimte nodig zijn, aan de ene kant een bedreiging maar aan de andere kant een kans!

  Sam van Buuren zegt:

  Hier twee voorbeelden uit dezelfde branche die er wat frisser instaan: 1) http://www.realmovement.nl/index.html 2) http://cod.nl/ Kans bestaat dat, zoals ik onlangs tegenkwam, het mooie kantoor van Segesta privé bezit is van dhr. Huges en hij dit aan zijn bedrijf verhuurt (box 3). Nogal logisch dat je dan HNW niet ziet zitten (lees: je eigen m2 niet optimaal vermarkt).

  Dik Bijl zegt:

  Dit wordt een gevaarlijke opmerking, want stereotyperen is niet goed. Maar toch. Is de heer Huges een Engelsman?

  Waarom vraag ik dat?

  Precies 2 jaar geleden deed ik een nieuwe werken traject bij een bedrijfje dat vooral telefonische en web based recruiting deed. We hebben het over de pre-crisistijd toen economische bomen nog in de hemel groeiden en er grote tekorten op de arbeidsmarkt waren.
  Het bedrijfje (60 mensen) wilde graag groeien en had ambitieuze plannen. Volgende de Nederlandse Directeur was HNW precies wat nodig was voor zijn plannen. Zijn tweede man was een Engelsman. En hij had weinig op met HNW; dat merkten we direct al. Tijdens een interview vroeg ik hem iets over thuiswerken (en let op het gaat om recruiters die vooral telefonisch en web based actief waren!). Zijn antwoord deed mijn onderkaak tot op het tafelblad openvallen:

  “Thuiswerken. Geen sprake van. Dan gaan die mensen ongeschoren in hun ochtendjas achter hun laptop aan het werk!”

  Sinds die tijd ben ik wat op mijn hoede voor Engelsen. We moeten niet vergeten dat Engeland de bakermat van het industriele tijdperk is en dat vrijwel nergens een sterker onderling wantrouwen tussen medewerkers en managers bestaat dan in dat land. Dus het is ook het moeilijkst om het daar te doorbreken.

  Dik Bijl zegt:

  Dit wordt een gevaarlijke opmerking, want stereotyperen is niet goed. Maar toch. Is de heer Huges een Engelsman?

  Waarom vraag ik dat?

  Precies 2 jaar geleden deed ik een nieuwe werken traject bij een bedrijfje dat vooral telefonische en web based recruiting deed. We hebben het over de pre-crisistijd toen economische bomen nog in de hemel groeiden en er grote tekorten op de arbeidsmarkt waren.
  Het bedrijfje (60 mensen) wilde graag groeien en had ambitieuze plannen. Volgens de Nederlandse Directeur van het bedrijf was HNW precies wat nodig was voor de realisatie zijn plannen. Zijn tweede man was een Engelsman. En hij had weinig op met HNW; dat merkten we direct al. Tijdens een interview vroeg ik hem iets over thuiswerken (en let op het gaat om recruiters die vooral telefonisch en web based actief waren!). Zijn antwoord deed mijn onderkaak tot op het tafelblad openvallen:

  “Thuiswerken? Geen sprake van. Dan gaan die mensen ongeschoren in hun ochtendjas achter hun laptop aan het werk!”

  Sinds die tijd ben ik wat op mijn hoede voor Engelsen. We moeten niet vergeten dat Engeland de bakermat van het industriele tijdperk is en dat vrijwel nergens een sterker onderling wantrouwen tussen medewerkers en managers bestaat dan in dat land. Dus het is ook het moeilijkst om het daar te doorbreken.

  Anonymous zegt:

  Het is interessant om te zien dat dhr. Huges in het interview op geen enkel moment zich bezint tot HNW aspecten die voor zijn organisatie wél zouden kunnen werken. Het punt dat kennis-organisaties beter geschikt zouden zijn om dynamisch te werken klopt, dit betekent niet automatisch dat het meerendeel van de medewerkers binnen zijn bedrijf wel aan hnw kunnen. Meest opvallende punt is het feit: ”de rapporten/verslagen binnen 3 dagen bij de relatie liggen, er moet dus snel geschakeld worden.” Hoeveel uren dient er daadwerkelijk te worden overlegd over een dergelijk raport? Oftewel, kan de verantwoordelijke van dit raport niet 2 van de 3 dagen het geheel thuis afronden? Kortom, sommige leiders willen het nu eenmaal afhouden zonder echt gegronde argumenten, net zo min als de ”soft” aspects van hnw hard te maken zijn.

  Arjan Hooiveld zegt:

  Beste Dik, nee hoor, de heer Huges is een zeer Hollandse Noord-Hollander.

  Arjan Hooiveld zegt:

  Hartelijk dank voor de reacties. Het interview dat ik met dhr. Alex Huges had, komt opvallend genoeg overeen met de mening van veel personen die ik spreek, die niet dagelijks met HNW te maken hebben. Eén van de zaken die wij – als voorstanders van HNW – zouden moeten realiseren is dat mensen als dhr. Huges omzetverantwoordelijk zijn en dus ook afgerekend worden op hun beleid. De uitdaging is dus om goede redenen te geven waarom HNW ook voor hen profijtelijk is, in plaats van te herhalen dat de huidige (succesvolle) manier van werken niet modern genoeg is. Ik ben zelf een groot voorstander op per branche, of situatie te kijken in hoeverre HNW toepasbaar is. In mijn optiek heeft Alex Huges bij een aantal zaken een punt. Wie weerlegt ze?

  Anonymous zegt:

  De implementatie van HNW moet natuurlijk nooit onder dwang gebeuren. Begin daar waar men enthousiast (gemaakt) is. Succes doet dan vanzelf volgen. Ik geloof dat het ook zo gaat bij de Rabobank.

  Vroeg of laat zullen concurrenten van dhr Huges overgaan op HNW en zullen medewerkers en klanten vanzelf hun keuzes maken.

  PS kan iemand me even instrueren hoe ik minder anoniem kan posten? (dwz niet als Guest maar onder mijn eigen naam + foto?)

  mvg,
  Martin van Werkum

  Wolter A. van Drunick zegt:

  Het is duidelijk! Alex Huges is één van de vele conservatieven.
  Als hij zijn personeelsleden/collega’s niet ziet verliest hij het overzicht en de controle, denkt hij.
  Wel eens gedacht aan Skype of Google Wave, o.i.d.
  Maar wees gerust uw denkwijze is niet uniek.
  Ook ik ondervindt weerstand binnen het bedrijf en ik schrijf technische handleidingen.

  Guest zegt:

  De heer Huges komt nogal star en zwart wit over, typisch iemand die alleen maar argumenten aandraagt waarom hnw niks kan worden, hij is op niet een punt constructief. Het lijkt voor hem een uitgemaakte zaak het nieuwe werken is niks en wordt nooit wat. Voor de heer Huges is een lijntje over het internet niet direct genoeg, hij overziet dus blijkbaar zijn roedel liever in een kantoor! Het wordt tijd voor hem om te ontdekken dat mensen die je vertrouwen geeft icm moderne ICT prima in staat zijn om resultaat gericht te werken, te communiceren en dat zelfs inhoudelijke controle mogelijk is. (waarschijnlijk zelfs beter) Wellicht zal hij zijn mening ooit herzien als personeel weg loopt om elders te gaan werken, waar zij wel moderner mogen en kunnen werken. Bovendien is hnw niet zwart/wit en zijn medewerkers wel in beeld, niet meer 40 uur per week maar wel wanneer dit functioneel is, bv een vaste dag op kantoor, een overleg, klantenbezoek, of gewoon omdat men er zin in heeft om op kantoor te werken.

  Ook heb ik het gevoel dat HNW voor de vastgoed sector een bedreiging is, als men flexibel gaat werken zal er minder en andere kantoor ruimte nodig zijn, aan de ene kant een bedreiging maar aan de andere kant een kans!

  Sam van Buuren zegt:

  Hier twee voorbeelden uit dezelfde branche die er wat frisser instaan: 1) http://www.realmovement.nl/index.html 2) http://cod.nl/ Kans bestaat dat, zoals ik onlangs tegenkwam, het mooie kantoor van Segesta privé bezit is van dhr. Huges en hij dit aan zijn bedrijf verhuurt (box 3). Nogal logisch dat je dan HNW niet ziet zitten (lees: je eigen m2 niet optimaal vermarkt).

  Dik Bijl zegt:

  Dit wordt een gevaarlijke opmerking, want stereotyperen is niet goed. Maar toch. Is de heer Huges een Engelsman?

  Waarom vraag ik dat?

  Precies 2 jaar geleden deed ik een nieuwe werken traject bij een bedrijfje dat vooral telefonische en web based recruiting deed. We hebben het over de pre-crisistijd toen economische bomen nog in de hemel groeiden en er grote tekorten op de arbeidsmarkt waren.
  Het bedrijfje (60 mensen) wilde graag groeien en had ambitieuze plannen. Volgens de Nederlandse Directeur van het bedrijf was HNW precies wat nodig was voor de realisatie zijn plannen. Zijn tweede man was een Engelsman. En hij had weinig op met HNW; dat merkten we direct al. Tijdens een interview vroeg ik hem iets over thuiswerken (en let op het gaat om recruiters die vooral telefonisch en web based actief waren!). Zijn antwoord deed mijn onderkaak tot op het tafelblad openvallen:

  “Thuiswerken? Geen sprake van. Dan gaan die mensen ongeschoren in hun ochtendjas achter hun laptop aan het werk!”

  Sinds die tijd ben ik wat op mijn hoede voor Engelsen. We moeten niet vergeten dat Engeland de bakermat van het industriele tijdperk is en dat vrijwel nergens een sterker onderling wantrouwen tussen medewerkers en managers bestaat dan in dat land. Dus het is ook het moeilijkst om het daar te doorbreken.

   Arjan Hooiveld zegt:

   Beste Dik, nee hoor, de heer Huges is een zeer Hollandse Noord-Hollander.

  Guest zegt:

  Het is interessant om te zien dat dhr. Huges in het interview op geen enkel moment zich bezint tot HNW aspecten die voor zijn organisatie wél zouden kunnen werken. Het punt dat kennis-organisaties beter geschikt zouden zijn om dynamisch te werken klopt, dit betekent niet automatisch dat het meerendeel van de medewerkers binnen zijn bedrijf wel aan hnw kunnen. Meest opvallende punt is het feit: ''de rapporten/verslagen binnen 3 dagen bij de relatie liggen, er moet dus snel geschakeld worden.'' Hoeveel uren dient er daadwerkelijk te worden overlegd over een dergelijk raport? Oftewel, kan de verantwoordelijke van dit raport niet 2 van de 3 dagen het geheel thuis afronden? Kortom, sommige leiders willen het nu eenmaal afhouden zonder echt gegronde argumenten, net zo min als de ''soft'' aspects van hnw hard te maken zijn.

  Arjan Hooiveld zegt:

  Hartelijk dank voor de reacties. Het interview dat ik met dhr. Alex Huges had, komt opvallend genoeg overeen met de mening van veel personen die ik spreek, die niet dagelijks met HNW te maken hebben. Eén van de zaken die wij – als voorstanders van HNW – zouden moeten realiseren is dat mensen als dhr. Huges omzetverantwoordelijk zijn en dus ook afgerekend worden op hun beleid. De uitdaging is dus om goede redenen te geven waarom HNW ook voor hen profijtelijk is, in plaats van te herhalen dat de huidige (succesvolle) manier van werken niet modern genoeg is. Ik ben zelf een groot voorstander op per branche, of situatie te kijken in hoeverre HNW toepasbaar is. In mijn optiek heeft Alex Huges bij een aantal zaken een punt. Wie weerlegt ze?

  Guest zegt:

  De implementatie van HNW moet natuurlijk nooit onder dwang gebeuren. Begin daar waar men enthousiast (gemaakt) is. Succes doet dan vanzelf volgen. Ik geloof dat het ook zo gaat bij de Rabobank.

  Vroeg of laat zullen concurrenten van dhr Huges overgaan op HNW en zullen medewerkers en klanten vanzelf hun keuzes maken.

  PS kan iemand me even instrueren hoe ik minder anoniem kan posten? (dwz niet als Guest maar onder mijn eigen naam + foto?)

  mvg,
  Martin van Werkum

   Arjan Hooiveld zegt:

   Hallo Martin, je kunt inloggen via bijv. je Twitter, Friendfeed of Facebook-account of Open ID en hebt dus geen speciale aanmelding nodig. Het is vrij eenvoudig. Als je zo'n account hebt, kun je de optie hierboven selecteren, inloggen of connectie maken met je account en dan verschijnt je avatar of foto vanzelf. Bovendien zie je dan of je weer een reactie hebt, en kun je daarop reageren. Groeten, Arjan

  Wolter A. van Drunick zegt:

  Het is duidelijk! Alex Huges is één van de vele conservatieven.
  Als hij zijn personeelsleden/collega's niet ziet verliest hij het overzicht en de controle, denkt hij.
  Wel eens gedacht aan Skype of Google Wave, o.i.d.
  Maar wees gerust uw denkwijze is niet uniek.
  Ook ik ondervindt weerstand binnen het bedrijf en ik schrijf technische handleidingen.

  Bas van de Haterd zegt:

  Tja, hij heeft op een paar puntjes gelijk, omdat hij niet lijkt te begrijpen wat HNW is en omdat hij nog steeds, maar daarvoor zit je in het vastgoed denk ik dan, hoopt zoveel mogelijk uit iedereen te melken.

  Hij stelt dat het een team effort is, dus dat je mensen niet kan afrekenen op hun prestaties. Leuk, maar waarom zou dat niet kunnen? IT is bijna altijd een team effort en daar kan het dus wel. Waarom? Omdat je teams ook gezamenlijk kan afrekenen op hun totale productie. Dan krijg je meteen onderlinge controle.

  Hij stelt ook dat als iemand halverwege het jaar zijn targets heeft gehaald hij niet meer gemotiveerd is. Nou en? Je betaald iemand toch niet voor zijn uren maar voor zijn prestaties? Als iemand zo goed in zijn werk is heeft hij mooi een half jaar vrij. Je hebt vooraf bepaald dat hij X moet doen, als hij dan X gedaan heeft is het toch mooi? Als je dat te weinig vind zou ik eerder aan mijn eigen kwaliteiten om targets te stellen gaan twijfelen in het geval van meneer Huges.

  Overigens zie je dat juist beroepen waar je het niet verwacht en de servicegraad hoog moet zijn HNW heel goed werkt. Het zelfroosteren van KPN storingsmonteurs heeft tot een hogere klanttevredenheid geleid bijvoorbeeld.

  Hoe ver je moet gaan? Dat ligt aan de organisatie. Als ik iets heb geleerd toen ik de research deed voor http://www.werkennieuwestijl.nl is het dat elk bedrijf anders is. Je komt vanaf een ander punt en je moet dus kijken hoe ver je bedrijf kan en wil gaan.

  Bas van de Haterd zegt:

  Tja, hij heeft op een paar puntjes gelijk, omdat hij niet lijkt te begrijpen wat HNW is en omdat hij nog steeds, maar daarvoor zit je in het vastgoed denk ik dan, hoopt zoveel mogelijk uit iedereen te melken.

  Hij stelt dat het een team effort is, dus dat je mensen niet kan afrekenen op hun prestaties. Leuk, maar waarom zou dat niet kunnen? IT is bijna altijd een team effort en daar kan het dus wel. Waarom? Omdat je teams ook gezamenlijk kan afrekenen op hun totale productie. Dan krijg je meteen onderlinge controle.

  Hij stelt ook dat als iemand halverwege het jaar zijn targets heeft gehaald hij niet meer gemotiveerd is. Nou en? Je betaald iemand toch niet voor zijn uren maar voor zijn prestaties? Als iemand zo goed in zijn werk is heeft hij mooi een half jaar vrij. Je hebt vooraf bepaald dat hij X moet doen, als hij dan X gedaan heeft is het toch mooi? Als je dat te weinig vind zou ik eerder aan mijn eigen kwaliteiten om targets te stellen gaan twijfelen in het geval van meneer Huges.

  Overigens zie je dat juist beroepen waar je het niet verwacht en de servicegraad hoog moet zijn HNW heel goed werkt. Het zelfroosteren van KPN storingsmonteurs heeft tot een hogere klanttevredenheid geleid bijvoorbeeld.

  Hoe ver je moet gaan? Dat ligt aan de organisatie. Als ik iets heb geleerd toen ik de research deed voor http://www.werkennieuwestijl.nl is het dat elk bedrijf anders is. Je komt vanaf een ander punt en je moet dus kijken hoe ver je bedrijf kan en wil gaan.

  Arjan Hooiveld zegt:

  Hallo Martin, je kunt inloggen via bijv. je Twitter, Friendfeed of Facebook-account of Open ID en hebt dus geen speciale aanmelding nodig. Het is vrij eenvoudig. Als je zo’n account hebt, kun je de optie hierboven selecteren, inloggen of connectie maken met je account en dan verschijnt je avatar of foto vanzelf. Bovendien zie je dan of je weer een reactie hebt, en kun je daarop reageren. Groeten, Arjan

  Anonymous zegt:

  Tsja, het verbaasd natuurlijk niemand dat juist vastgoed mensen blijven vasthouden aan een eigen kantoor.
  Afgelopen week was ik ook weer in gesprek met zo’n vastgoed bedrijf. Daar werden wij ontvangen in een enorme grote zaal met pompeuze stoelen in een verder desolaat kantoor. Blijkbaar was de rest van het personeel elders. Deze grote zaal wordt maximaal twee maal per week gebruikt en de bespreking had dus evengoed elders kunnen plaats vinden.
  Het gesprek ging over de leegstand van een aantal panden en hoe we voor deze panden weer huurders kunnen vinden.
  Dat zegt natuurlijk wel veel. Maar wel vast blijven houden aan die vreselijke systeemplafonds, stramienmaten en verhuurbare vierkante meters.
  Conclusie: Oude economie !

  Guest zegt:

  Tsja, het verbaasd natuurlijk niemand dat juist vastgoed mensen blijven vasthouden aan een eigen kantoor.
  Afgelopen week was ik ook weer in gesprek met zo’n vastgoed bedrijf. Daar werden wij ontvangen in een enorme grote zaal met pompeuze stoelen in een verder desolaat kantoor. Blijkbaar was de rest van het personeel elders. Deze grote zaal wordt maximaal twee maal per week gebruikt en de bespreking had dus evengoed elders kunnen plaats vinden.
  Het gesprek ging over de leegstand van een aantal panden en hoe we voor deze panden weer huurders kunnen vinden.
  Dat zegt natuurlijk wel veel. Maar wel vast blijven houden aan die vreselijke systeemplafonds, stramienmaten en verhuurbare vierkante meters.
  Conclusie: Oude economie !

  Anonymous zegt:

  Wat ik mis in de gesprekken die gaan over Het Nieuwe Werken, is waar het in essentie om gaat. En dat is de mens als uitgangspunt nemen. Kijken en vooral ook uit de medewerkers laten komen wat ze nodig hebben om hun werk op een goede, prettige en vervullende manier te doen. Waardoor ook een veel prettigere sfeer ontstaat, mensen meer vrijheid ervaren en met meer passie hun werk doen. Dat betekent op een andere manier naar werk gaan kijken, dan puur korte termijn winstgerelateerd.
  Dat contracten gecheckt worden of deze kloppend zijn, lijkt me daarin helemaal niet belemmerend. Bij de apotheek wordt ook elk recept nageken door een collega, gewoon om dat fouten voorkomen moeten worden. Dat heet ook samenwerken, samen verantwoordelijkheid nemen.
  Technologische ontwikkelingen kunnen een hele goede bijdrage leveren aan Het Nieuwe Werken, doordat er op andere plekken gewerkt kan worden en op andere momenten. Het is slechts een middel bij het bereiken van een wezenlijk doel. Het zou een mooi uitgangspunt zijn voor Segesta om te kijken wat zij als onderneming kan bijdrage aan het werkplezier, voldoening en gemak van haar medewerkers.
  Hartelijke groet, Esther Janssen

  Guest zegt:

  Wat ik mis in de gesprekken die gaan over Het Nieuwe Werken, is waar het in essentie om gaat. En dat is de mens als uitgangspunt nemen. Kijken en vooral ook uit de medewerkers laten komen wat ze nodig hebben om hun werk op een goede, prettige en vervullende manier te doen. Waardoor ook een veel prettigere sfeer ontstaat, mensen meer vrijheid ervaren en met meer passie hun werk doen. Dat betekent op een andere manier naar werk gaan kijken, dan puur korte termijn winstgerelateerd.
  Dat contracten gecheckt worden of deze kloppend zijn, lijkt me daarin helemaal niet belemmerend. Bij de apotheek wordt ook elk recept nageken door een collega, gewoon om dat fouten voorkomen moeten worden. Dat heet ook samenwerken, samen verantwoordelijkheid nemen.
  Technologische ontwikkelingen kunnen een hele goede bijdrage leveren aan Het Nieuwe Werken, doordat er op andere plekken gewerkt kan worden en op andere momenten. Het is slechts een middel bij het bereiken van een wezenlijk doel. Het zou een mooi uitgangspunt zijn voor Segesta om te kijken wat zij als onderneming kan bijdrage aan het werkplezier, voldoening en gemak van haar medewerkers.
  Hartelijke groet, Esther Janssen

  Anonymous zegt:

  Goh, wat word ik hier verdrietig van. Alle argumenten die Alex Huges aanhaald worden juist ook bij gemeenten, consultancy-bedrijven etc naar voren gebracht. En daar blijkt dan een succesvolle implementatie wel mogelijk te zijn. Eens te meer blijkt het een kwestie van ‘willen’ te zijn. Als je erin geloofd kun je er ook naar leven.

  Arthur

  Guest zegt:

  Goh, wat word ik hier verdrietig van. Alle argumenten die Alex Huges aanhaald worden juist ook bij gemeenten, consultancy-bedrijven etc naar voren gebracht. En daar blijkt dan een succesvolle implementatie wel mogelijk te zijn. Eens te meer blijkt het een kwestie van 'willen' te zijn. Als je erin geloofd kun je er ook naar leven.

  Arthur