Waar gaat de HNW-reis naartoe?

Door Bas van Leur van Syndesmo - 14 mei 2012
3 Reacties

ReiskofferBij gesprekken over Het Nieuwe Werken wordt vaak de analogie met reizen gemaakt. Samen op weg gaan naar een bestemming (doel), onderweg veel leren en ervaringen opdoen. Maar hoe komt zo’n reis dan tot stand? Waar ga je naartoe? En wellicht het belangrijkste: Vergeet niet te boeken!

Ontdekken van de wereld

Als je op reis gaat, is het wel zo prettig enig idee te hebben van hoe de wereld eruit ziet. Het helpt als je de wereldkaart kent, maar ook zicht op de kenmerken van de verschillende gebieden is belangrijk. Is er natuur, cultuur of avontuur? Wat wordt er gegeten en wat zijn de lokale tradities?

Dit moeten we ook doen in het licht van Het Nieuwe Werken. Onderzoek de verschillende deelgebieden die HNW kent, bestudeer de geschiedenis en de inhoudelijke kenmerken. Alle deelgebieden, zoals HRM, ICT, facility management en mobiliteit hebben hun eigen dynamiek. Ga op zoek naar de couleur locale van deze verschillende deelgebieden. Dit is belangrijk om in de organisatie de juiste route te kunnen bepalen en de betrokkenen mee te krijgen. Alle betrokkenen maken uiteindelijk deel uit van het reisgezelschap.

Bepalen van de bestemming

Hoe maak je vervolgens de keuze voor een bestemming? Aan welke kenmerken moet het land, de omgeving en de accommodatie voldoen? Wat past bij de specifieke behoeften van het reisgezelschap? Vertaal deze vragen naar HNW-context en begrippen. Hoe bepaal je een passende visie voor jouw organisatie. Kijkend naar het type werk, type mensen en natuurlijk de doelstellingen.

Maak een voorstelling van de bestemming voor het integrale HNW-vraagstuk en bestudeer de deelgebieden. Denk hierbij aan de financiën (business case), de fysieke kant (inrichting, werkomgeving) en de ICT (iPads, eigen apparaten). Er zijn verschillende tools beschikbaar om binnen de organisatie te inventariseren welke voorwaarden en wensen gelden voor de reis. Toets uiteindelijk de geselecteerde bestemming aan de visie en doelstellingen.

Plannen van de reis

Is de bestemming eenmaal geselecteerd, dan is het tijd om de reis te gaan plannen. Welk transportmiddel kies je voor de reis, blijf je op één plek, maak je een dag-tot-dag programma of laat je dat van het weer af hangen, et cetera. In analogie is dit het moment om aan de slag te gaan met het maken van een projectplan voor de invoering van Het Nieuwe Werken. Onderzoek met welk team (reisgezelschap) je de reis gaat maken, de projectinrichting en planning.

Onderdeel van de reis zijn de verschillende instrumenten die ingezet kunnen worden om de verandering succesvol door te voeren. Denk aan serious gaming, social media en ICT. Bekeken in combinatie met de veranderingen die moeten worden doorgevoerd in de organsiatie, zoals resultaatsturing, nieuwe arbeidsvoorwaarden, et cetera. Het totaalpakket aan maatregelen en de te nemen veranderstappen bepalen de uiteindelijke vorm (en daarmee het succes) van de reis.

De boeking

BoekingAls de medewerker van het reisbureau alles heeft verteld over de bestemming, als alle voorwaarden zijn doorgenomen en de reis beschikbaar is, kan de boeking plaatsvinden. Maar niet voordat nog één keer door het boekingsformulier is heengelopen om te controleren of alles klopt. Dit is een stap die in veel verandertrajecten wordt overgeslagen, er wordt aangenomen dat de boeking automatisch wordt gemaakt. Dit terwijl met de definitieve boeking wordt bepaald of de reis ook daadwerkelijk gemaakt gaat worden.

Wellicht kan het ook in jouw organisatie helpen om de boeking expliciet te maken. Bespreek met betrokkenen en management wat de boekingsvoorwaarden zijn en welke ontbindende voorwaarden gelden. Is er een annuleringsverzekering? En zo ja, wat zijn de consequenties als er geannuleerd wordt? Zorg dat ook binnen jouw organisatie de boeking heel bewust wordt gemaakt en afgerond. Zo kan iedereen zich gaan verheugen op de reis!

Deel dit artikel met anderen
Bas van Leur - Nieuw werker, denker en doener
Bas van Leur is als partner verbonden aan Syndesmo. Vanuit Syndesmo helpt hij organisaties bij leuke, spannende en vernieuwende veranderingen. Van Leur is een echte nieuwe werker, zowel qua werkwijze, kennis en ervaring, als in overtuiging. Hij is altijd gepassioneerd bezig om het beste uit mensen en daarmee organisaties te halen.
Zie zijn linkedin profiel voor meer informatie.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

3 reacties


  Harry van Haren zegt:

  Onze ervaring bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch is dat vooral de mentale kant erg belangijk is voor het slagen van HNW. Naast financiën, techniek en ICT bepalen vooral de medewerkers of en hoe ze gebruik maken van al dat fraais. Ze tijdig meenemen in het proces, leren door te doen en op laagdrempelig niveau ondersteuning beiden zijn succesfactoren. Aangezien we grofweg twee groepen medewerkers hebben: ervaren en minder ervaren met digitale toepassingsmogelijkheden, heb ik het fenomeen digibuddies bedacht. Medewerkers met ervaring helpen op de werkvloer medewerkers met minder ervaring. Werkt prima, goedkoop, laagdrempelig en snel.

  Onderzoek HNW zegt:

  Wij doen onderzoek vanuit de Vrije Universiteit naar HNW. Zou u ons alstublieft willen helpen met dit onderzoek. Via deze link kunt u een online enquete invullen (5 min): https://vuass.qualtrics.com/SE/?SID=SV_4HGXHIOl2K9bfGk . Stuur deze link ook door aan uw HNW-collega’s. Hartelijk bedankt!!

  Karlijn Thompson zegt:

  Goede vergelijking, heldere punten, helemaal mee eens. De verschillende deelgebieden worden helaas nog lang niet altijd verkent. Bedrijven doen een bepaalde indruk op van HNW en maken op basis daarvan hun keuze. Terwijl HNW een breed gebied beslaat en een bedrijf hier op vele manieren voordeel uit kan halen. Neem bijvoorbeeld flexibele werkplekken. Individuele werknemers kunnen gebruik maken van een dergelijke ‘derde werkplek’ overal in het land. Maar een flexibele werkplek kan ook het gemakkelijk verminderen of uitbreiden van werkplekken binnen het eigen kantoor zijn, of een vergaderzaal die men voor een paar uurtjes huurt. Een mooi voorbeeld van het laatste zijn bijvoorbeeld de vergaderzalen in Den Haag van Regus. Een professionele ruimte met alle faciliteiten die je nodig hebt, voor zolang als je wilt. Ideaal om zakenpartners of klanten te ontmoeten, een optie waar nog te weinig bedrijven weet van hebben. Kortom, goed dat je met dit artikel een betere oriëntatie stimuleert. Dat is blijkbaar nog steeds hard nodig.