Waar zou Het Nieuwe Werken zijn zonder bevlogenheid?

Reacties gesloten

Geen Het Nieuwe Werken zonder bevlogenheidBevlogenheid is het sleutelwoord, oftewel het ‘plezieriger maken’ van werken. Krijn Nagtzaam gebruikt dan ook de definitie van Dik Bijl om te verduidelijken wat Het Nieuwe Werken voor hem en 365 inhoudt: een visie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel organisatie als medewerker. Een visie die wordt gerealiseerd door de medewerker centraal te stellen en hem de gelegenheid te geven – binnen bepaalde grenzen – plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Maar hoe implementeer je Het Nieuwe Werken op basis van bevlogenheid?

Geld verdienen

Voor 365 werkt Nagtzaam dagelijks aan het verbeteren van duurzame inzetbaarheid, getoetst en gebaseerd op een wetenschappelijk fundament. 365 heeft immers een hoogleraar engagement en productivity in de board die hier wetenschappelijk onderzoek naar heeft gedaan. Iets wat het geitewollensokkengevoel dat aan de theorie zou kunnen kleven weghaalt. Nagtzaam: ‘Energieke en toegewijde mensen zijn meer bevlogen en daardoor productiever. Het gaat toch ook om geld verdienen. En doordat ze doen wat ze leuk vinden, werken bevlogen werknemers hard, ook na hun 65e en zijn ze duurzaam inzetbaar.’

Het Nieuwe Werken

Gebleken is echter dat slechts 20 procent van de Nederlandse medewerkers echt bevlogen is. ‘Bevlogenheid is een combinatie van je persoonskenmerken, de energiebronnen en de stressbronnen in je werk, en die uiten zich in vitaliteit en toewijding’, verklaart Nagtzaam. Een visie die perfect aansluit op Het Nieuwe Werken. Daarbij moet worden aangetekend dat HNW bedrijven dan wel de vrijheid moet bieden om rekening te houden met mensen in verschillende levensfasen.

Het grote risico is dat je ze in een hokje gaat plaatsen, stelt Nagtzaam. ‘Zoals het cliché dat jonge mensen graag heel veel vrijheid willen, terwijl ze juist behoefte hebben aan houvast en voorbeelden. Onze essentie is: plaats mensen niet in een hokje. Je moet van de persoon uitgaan. De een heeft veel structuur nodig en goede begeleiding, terwijl een ander heel chaotisch is en absoluut niet wil worden gestuurd. Beide type mensen halen op verschillende manieren de beste resultaten. Waar het vaak misgaat, is dat het management in hokjes denkt. Terwijl Het Nieuwe Werken maatwerk is.’

Energiebronnen en stressbronnen van Het Nieuwe WerkenEnergie en stress

Naast de persoonlijke eigenschappen zijn energie- en stressbronnen op het werk dus van belang in hoeverre een werknemer zijn werk bevlogen uitoefent. Energiebronnen zijn bijvoorbeeld autonomie, inspraak en support van leidinggevenden. ‘De link tussen engagement – onze naam 365 staat voor het feit dat iedere dag met de daarbij behorende rol in het leven belangrijk is – en HNW is snel gemaakt’, verklaart Nagtzaam. ‘Als organisaties goed omgaan met Het Nieuwe Werken en dit op de juiste manier implementeren, worden mensen meer in hun kracht gezet. Om dat te bewerkstellingen is het van belang dat leidinggevenden en medewerkers met elkaar bespreken hoe ze energie krijgen van elkaar.’

Als voorbeelden van de stressbronnen daartegenover noemt Nagtzaam onder meer privé-werkinterferentie, werkdruk, toekomstonzekerheid en reorganisatie. Zaken die ervoor zorgen dat medewerkers minder goed functioneren op het werk. Vaak zijn die stressbronnen de eerste zaken die aangepakt worden, terwijl het investeren in de energiebronnen meer effect heeft op de organisatie-uitkomsten.

Het Nieuwe Werken is nergens zonder bevlogenheidRisico’s

Als deze factoren worden erkend en herkend kan HNW leiden tot een verlaging van de kosten en verhoging van de duurzaamheid. Nagtzaam: ‘Het risico bij de implementatie is echter dat medewerkers nooit weten wanneer te stoppen, dat solisme optreedt, verzakelijking, dat mensen verzuipen en geen hulp meer vragen, dat de balans werk-privé zoek is. Daarin proberen we organisaties zo goed mogelijk te ondersteunen om dat te voorkomen.’

Dat doet 365 door daar aandacht aan te besteden middels bewustwording van de persoonlijke eigenschappen, energie- en stressbronnen. Nagtzaam: ‘Stel, je werkt in een traditionele organisatie en gaat over op HNW, dan is het voor jou als medewerker belangrijk dat je inzicht krijgt in je persoonlijke eigenschappen die van belang zijn voor HNW. Bijvoorbeeld: nee kunnen zeggen. Dat was voorheen inderdaad ook al belangrijk, maar je aanwezigheid op kantoor bepaalde of je werkte of niet. Doordat werknemers nu meer verantwoordelijkheid krijgen van leidinggevenden én de apparatuur hebben om in het weekend en op vakantie te werken, vergt het meer discipline. Op basis van de persoonseigenschappen kunnen we zien of het moeilijk wordt voor iemand.’

De Heilige Graal van Het Nieuwe WerkenHeilige graal

Nagtzaam is van mening dat Het Nieuwe Werken niet ten koste van alles overal moet worden doorgevoerd. ‘Je moet realistisch blijven, anders verliest de term zijn kracht van waar ze oorspronkelijk voor is bedoeld: bevlogen medewerkers creëren, mensen die zowel energie hebben als toegewijd zijn. Betrokken en in balans zijn, en daardoor productiever. Dat is het doel. De heilige graal.’

Deel dit artikel met anderen
Lonneke Gillissen - (Eind)redacteur
Lonneke Gillissen is redacteur en eindredacteur voor HNWblog. Als eigenaar van Redactiebureau Lonneke Gillissen schrijft en corrigeert zij teksten voor vele bedrijven en (HRM)uitgaves.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten