Waarom Het Nieuwe Werken niet werkt als u uw organisatie niet vernieuwt

Door Rosan Gompers van NewCompany Creations™ - 9 november 2011
Reacties gesloten

Succesvol nieuw werken in een klassieke organisatie die is gebaseerd op het tayloriaanse model, is een uitdaging. Zonder organisatievernieuwing en door sec te focussen op de middelenkant, de welbekende bricks en bytes, slaagt uw Nieuwe Werken-missie niet. En worden kansen gemist.

Zeven effecten die erop duiden dat u in de Bricks & Bytes-valkuil bent gestapt.

1. Verwarring en weerstand: u stuurt tegengestelde boodschappen de organisatie in

Flexibel werken betekent zelforganisatie: professionals bepalen zelf wanneer en waar werken effectief is en het best het beoogde resultaat wordt bereikt. U delegeert hiermee verantwoordelijkheid, geeft vertrouwen en doet een beroep op ondernemerschap. Dat vraagt om verandering in leiderschap, maar ook in het hanteren van uw managementinstrumentarium. Taakgerichte controlesystemen, tijdrovende besluitvorming- en inspraakprocedures, rapportages en projectoverleggen die zijn gebaseerd op grip en controle contrasteren met de boodschap van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Hoe verleidt u uw medewerkers tot gewenst gedrag?

2. Managers in de overdrive

Tussen handen doorglippenOmdat u uw managers vraagt uw dashboard te vullen met informatie die zij verkrijgen via de oude managementinstrumenten én uw professionals minder zichtbaar zijn – want niet per se op kantoor aan het werk – gaan zij in de overdrive en proberen grip te houden op de zaak. Dit zorgt juist ervoor dat ze hun grip verliezen. Hoe harder je in zand knijpt, hoe sneller het tussen de vingers doorglipt immers. Ontwikkel met uw managementteam een nieuwe visie op management. Uw professionals weten wat ze nodig hebben om hun vak uit te oefenen. Help uw managers andere vaardigheden te ontwikkelen: overzicht te creëren in het netwerk, mensen en teams te verbinden en te focussen op relevante output.

3. Overproductieve en zoekende medewerkers

‘Wanneer en hoe vaak zal ik inloggen om mijn ‘aanwezigheid’ te tonen?’ ‘Ik ben lekker op stoom, maar zal ik toch naar kantoor om mijn gezicht te laten zien?’ Deze vragen van professionals, die stress en frustratie opleveren, leiden tot (te) hard werken en gebrek aan een effectief werkritme. Zaken die u juist niet beoogde met Het Nieuwe Werken en die niet bijdragen aan de daling van uw ziekteverzuim en de verhoging van de productiviteit.

4. Toch uitstroom: uw medewerkers beginnen voor zichzelf

Hoewel u hoopte dat Het Nieuwe Werken zou bijdragen aan het binden van uw medewerkers gaat het uitstroompercentage omhoog. Steeds meer medewerkers kiezen ervoor om voor zichzelf te beginnen: zij houden van hun vak, maar niet van de rompslomp in uw organisatie en worden zelfstandig professional. Wat is er aan de hand? Het Nieuwe Werken, een fancy werkplek, iPad en trendy coffeecorner zijn toch juist de wensen van de nieuwe generatie talenten? Klopt. U bent alleen in de valkuil gestapt deze in te zetten als ‘binders’ en vergeten verbinding te maken. Dat doet u door uw professionals te betrekken bij de visie en ontwikkeling van de organisatie, transparatie, inzicht en inspraak te geven en persoonlijk contact te maken en te faciliteren in bijvoorbeeld kleine teams. Zaken waar de principes uit het tayloriaanse tijdperk u niet bij helpen.

Het Nieuwe Werken-programma is een intern feestje5. Het Nieuwe Werken-programma is een intern feestje

Nieuw werken en organiseren raakt de positionering van uw organisatie in de markt. Niet alleen op de arbeidsmarkt, maar ook naar uw klanten. Dit tijdperk van werk en organisaties anders vormgeven daagt u uit opnieuw naar uw businessmodel en marktpositie te kijken. Oom opnieuw verbinding te maken met niet alleen de professionals, maar ook de klanten. Is uw Nieuwe Werken-programma sec gericht op medewerkers en wellicht het management, een ICT-, facilitair- of HR-feestje dan mist u kansen op vernieuwing die uw business kunnen versterken. Zorg dat het Business Management is aangehaakt om te kijken hoe de doelstellingen en wensen van uw medewerkers uw businessdoelstellingen versterken.

6. Verlies van geloofwaardigheid

Facebook, Twitter, LinkedIn, zolang ze maar over je praten… Het is niet te hopen dat medewerkers die teleurgesteld zijn weggegaan hun ervaringen online delen. Uiteraard heeft u concurrentiebedingen en geheimhoudingsverklaringen laten tekenen en mag u best een beroep doen op de loyaliteit van uw ex-werknemers. Toch komt uw organisatie er niet zo goed vanaf in de medewerkerstevredenheidonderzoek en komt uw zorgvulding opgebouwde merk niet meer voor op de lijst van de beste werkgevers. Practice what you preach is de wet die hoort bij transparante en succesvolle organisaties van de 21de eeuw. Een sterk merk is verankerd in de cultuur van de organisatie en de waarden van de leiders.

7. Geen Return on Trust

Indien u niet kijkt naar organisatie- en besturingsmodel, leiderschap, nieuwe vaardigheden en dashboards is het risico groot dat u last zult krijgen van eerdergenoemde ongewenste effecten van Het Nieuwe Werken. Maar wat is het nieuwe contract dat u met uw mede-ondernemers sluit? Bij het tijdperk van nieuw en anders met elkaar (samen)werken, verantwoordelijkheid, vertrouwen, vakmanschap, kennis delen en social media hoort verantwoording nieuwe stijl. Het mag en moet uw organisatie natuurlijk allemaal wel wat opleveren. Als u ruimte geeft aan uw professionals omwille van productiviteit en creativiteit mag u daar ook zichtbare resultaten tegenover stellen. En dat gaat verder dat de bekende resultaatafspraken in de traditionele POP op basis van het klassieke competentieprofiel. Dit nieuwe contract gaat over wezenlijke bijdragen aan de organisatiedoelstellingen, nieuwe ideeën en innovaties, nieuwe netwerkverbandenen en het vergroten van de positieve aandacht die uw organisatie in deze economie verdient.

Het Nieuwe Werken is een waardengedreven shift in samenwerken, organiseren en positioneren. Het stelt organisaties in staat opnieuw verbinding te maken met professionals en klanten, en daagt u uit uw organisatiemodel kritisch onder de loep te nemen. En dat is niet alleen bepalend voor het succes van Het Nieuwe Werken, maar ook voor de continuïteit van uw organisatie.

Deel dit artikel met anderen
Rosan Gompers - Initiatiefnemer NewCompany Creations™
Rosan Gompers is organisatieadviseur, managementcoach en expert op het gebied van gedragsbeïnvloeding in organisaties. Zij werkt met de 8 Elementen van Vernieuwing, waarmee ze richting geeft aan organisatievernieuwing. Gompers is onder meer oprichter van het label NewCompany Creations™ van waaruit zij werkt aan creatieve en praktische oplossingen voor het vernieuwen van organisaties en sociale innovatie. Gompers is co-auteur van De Kunst van Het Nieuwe Werken | Ervaringen @ deWerkpraktijk.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten