Waarom het Nieuwe Werken toe is aan technologische eenvoud

Door Anne-Jan Van der Vlugt van Matrix42 - 1 juli 2015
Reacties gesloten

Wennen aan nieuwe technologieEnkele maanden geleden stemde na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel waarin is vastgelegd dat werknemers een verzoek tot thuiswerken mogen indienen en dat werkgevers daar serieus op in moeten gaan. Gaat deze nieuwe flexibiliteit zorgen voor een opleving van Het Nieuwe Werken?

Het nieuwe werken is de afgelopen tien jaar uitvoerig besproken en bediscussieerd. Reden hiervoor is dat veel HNW-projecten vaak niet zo’n succes waren als vooraf gehoopt. Het falen van de projecten is toe te wijzen aan verschillende factoren, zoals cultuur, de aard van het werk en technologie.

Terwijl de eerste stappen naar meer thuiswerken al aan het begin van de 21e eeuw werden ingezet, was de technologie er op sommige gebieden eigenlijk pas later klaar voor. ‘Software as a Service’ (SaaS), software die online benaderd wordt, kwam de afgelopen tien jaar op en werd gezien als de facilitator voor het nieuwe werken. Hoewel SaaS als begrip dus verre van nieuw is, voorspelde Forrester Research in het onderzoeksrapport ‘Application Adoption Trends: The Rise of SaaS’ dat de gemiddelde organisatie in 2015 maar liefst 66 verschillende SaaS-oplossingen gaat gebruiken. 66!

Technologie
SaaS stelt werknemers in staat hun werk thuis net zo goed te doen als op kantoor. Het probleem zit hem echter niet in de mogelijkheden, maar juist in de dagelijkse praktijk. Zorgen dat iemand thuis over dezelfde (digitale) werkplek kan beschikken als op kantoor is niet zo moeilijk. Zorgen dat die werknemer ook over software beschikt die up-to-date is, zonder grote problemen nieuwe oplossingen in gebruik kan nemen en de juiste ondersteuning krijgt bij incidenten, is minder eenvoudig. Daar komt meer bij kijken dan het meegeven van een laptop, tablet of smartphone.

Flexibel werken wordt door de toegenomen mogelijkheden met SaaS beter gefaciliteerd. IT-afdelingen zitten tegelijkertijd wel met een probleem. Zij willen graag inzage in de infrastructuur, het gebruik van softwarelicenties (compliancebeheer) en willen eindgebruikers helpen bij incidenten. Stel dat de nieuwe wet met betrekking tot thuiswerken gaat zorgen voor een groei in het aantal professionals dat kantoorwerk thuis uitvoert. IT-afdelingen krijgen dan te maken met een nieuw soort verzoeken en incidenten en moeten bovendien nieuwe werplekken inrichten. Configuratie en distributie van software en het oplossen van problemen worden complexer als het apparaat en de gebruiker in kwestie zich niet op kantoor bevinden. De groei in het aantal (verschillende typen) devices maakt het beheren nóg complexer.

Ontevreden gebruiker van nieuwe-werken-technologieUitdagingen
Er zijn dus uitdagingen op verschillende terreinen, waaraan IT moet beantwoorden om thuiswerkers in hun kracht te zetten. Als een ware ‘business enabler’ zal de IT’er moeten zorgen dat eindgebruikers over alle mogelijkheden beschikt en zo min mogelijk last heeft van de technische aspecten. De uitdagingen liggen bij security, mobility, BYOD, compliance-richtlijnen, softwaredistributie en IT Service Management.

Om als een business enabler op te kunnen treden, gebruikt IT allerlei hulpmiddelen. En juist de toegenomen complexiteit in de werkplek van nu en die van 2020, vraagt om een vereenvoudiging van die hulpmiddelen. Geïntegreerde oplossingen, die antwoorden bieden voor alle uitdagingen en op die manier het achterliggende beheer vereenvoudigen. Want eenvoud is het antwoord op de complexiteit die de moderne werkplek ons biedt. En dat geldt zowel voor de werkplek thuis als die op kantoor.

Deel dit artikel met anderen
Anne-Jan Van der Vlugt - Country Manager Benelux
Anne-Jan van der Vlugt is Country Manager Benelux voor Matrix42 een Duits IT-bedrijf, gespecialiseerd in Workspace-management. Matrix42 biedt corporate-oplossingen en heeft expertise in onder andere Cloud, Compliance, SaaS, Virtualisatie en Mobile Device Management. Anne-Jan (AJ) heeft zeventien jaar ervaring binnen de ICT-sector. Dankzij die jarenlange werkervaring is hij deskundig in de technische aspecten van de moderne werkomgeving.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten