Welzijn en de medewerker

Het Nieuwe Werken en het welzijn van de medewerkerHet welzijn van medewerkers op het werk is een thema dat hoog op de agenda van vele managementteams staat. De inzet is dan ook groot, want er bestaat een positieve correlatie tussen het medewerkerwelzijn en hun productiviteit. Het welzijnsgevoel gaat hierbij verder dan bijvoorbeeld een massagestoel, of kop goede koffie. Het voert zo’n beetje terug op elk aspect van de bedrijfscultuur.

Vooruitstrevende organisaties maken het welzijn van de medewerkers dan ook tot volwaardig onderdeel van hun bedrijfsstrategie.

Residents versus werknomaden

Ontwerpen met oog voor het welzijn van medewerkers betekent in de eerste plaats dat je rekening houdt met de verschillende gebruikersprofielen die in de organisatie aanwezig zijn, en die elk hun eigen soort werkplek zouden moeten hebben. Zo voeren residents taken uit met een individuele focus. Daarbij gaat het vaak om standaard, procesgedreven werkzaamheden, zoals customer service- of callcentermedewerkers.

Functionele groepen voeren werkzaamheden uit waarbij een sterke mate van concentratie nodig is. Zij werken voornamelijk op hun eigen werkplek, maar werken ook veelvuldig samen met collega’s. Een ontwerpteam is hiervan een goed voorbeeld. Werknomaden zijn in hoge mate mobiel. Zij hebben een plek nodig om te ‘landen’, schrijfwerk te doen, en met collega’s te overleggen. Denk hierbij aan consultants, accountmanagers en salesmanagers. Projectteams ten slotte werken voornamelijk samen, zijn mobiel en switchen voortdurend tussen individueel- en groepswerk, zoals productontwikkeling- en strategieteams.

Welzijnsniveaus

Wil je welzijn een niveau dieper beschouwen, dan moet je inzicht hebben in hoe iemands dag verloopt, en hoe vaak medewerkers van de ene werkmodus naar de andere schakelen. Concentratie, samenwerking, sociaal zijn, en leren, zijn voorbeelden van werkmodi. Iedere medewerker moet, onafhankelijk van welk gebruikersprofiel hij heeft, te allen tijde de keuze hebben over hoe en waar hij werkt, afhankelijk van de taken die hij op dat moment uitvoert, en de gemoedstoestand die hij op dat moment heeft.

Nog weer een niveau dieper is welzijn op te delen in cognitief, sociaal en fysiek welzijn. Cognitief welzijn heeft betrekking op het feit dat mensen begrijpen wat hun baan inhoudt, dat ze weten waar ze naartoe werken, en waaraan ze bijdragen, en de mate van concentratie die dat vergt. Vanuit cognitief oogpunt heeft een medewerker een ruimte nodig met minimale afleiding, waarin hij zich kan concentreren en informatie kan verwerken.

Sociaal welzijn refereert aan de connectie die medewerkers ervaren met hun collega’s en met de wereld om hen heen. Dit vraagt om ruimtes waar mensen zich thuis voelen en kunnen schakelen met collega’s, en waar ze zich verbonden voelen met de organisatie.

Bij fysiek welzijn tot slot gaat het erom dat medewerkers de juiste ruimte, werkplek en hulpmiddelen hebben om hun werk op een goede manier te kunnen uitvoeren. Medewerkers moeten bijvoorbeeld een bureaustoel hebben, waarin zij zonder moeite meerdere houdingen kunnen aannemen.

Gezonde medewerker én organisatie

Juist door de medewerkers een palet aan werkplekken te bieden, waarbij wordt ingespeeld op de verschillende aspecten van fysiek welzijn, kan dit structureel worden vergroot. Medewerkers worden hierdoor een stuk productiever en minder gestrest. En dat is gezond voor de medewerker, én voor de organisatie.

Dit is de eerste blog in de reeks ‘… en de medewerker’ van Bianca Krijgsman.

Deel dit artikel met anderen
Bianca Krijgsman - Managing director
Bianca Krijgsman-van Gulik is managing director bij Steelcase Solutions Nederland, het nieuwe distributiekanaal van Steelcase. Steelcase Solutions bereikt door een integrale aanpak een totaaloplossing voor elk kantoor, inclusief de implementatie van Het Nieuwe Werken. Met haar kennis, achtergrond en praktijkervaring bij Gispen, Steelcase en Steelcase Solutions heeft Bianca Krijgsman een gedegen kennis opgebouwd rond om de daadwerkelijke impact en waarden van Het Nieuwe Werken. Voor meer informatie kijk op Steelcase Solutions.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

2 reacties


  Martine de Mooij zegt:

  Ha Bianca, ik vind je artikel interessant. Mijn scriptie heb ik gedaan over de mogelijkheden en belemmeringen voor het nieuwe werken bij een gemeente.. Toch ben ik benieuwd of er onderzoek is gedaan naar het welzijn van de medewerker bij het nieuwe werken/flexibele werkplekken. Dat medewerkers productiever worden begrijp ik, daar heb ik onderzoeken van gelezen. Maar is ook onderzoek gedaan naar het nieuwe werken en de mate van stress? Toen ik mijn scriptie schreef was dit er namelijk nog niet, dus ik ben benieuwd hoe je aan de informatie bent gekomen dat medewerkers minder gestresst zijn bij het nieuwe werken/flexibele werkplekken wat je in de laatste alinea schrijft.

  Bianca Krijgsman - van Gulik zegt:

  Hi Martine,
  Hartelijk dank voor je reactie. De blog is gebaseerd op resultaten uit het onderzoek welke Steelcase wereldwijd heeft gedaan in samenwerking met haar 45 ARC consultants (Applied Research Consulting). Als je wilt kunnen wij je meer informatie toesturen per mail.  
  Met vriendelijke groet,
  Bianca