Werken op basis van vertrouwen? Ontwikkel professionaliteit!

Blind vertrouwen (foto van cultuurbewust.nl)Vertrouwen wordt geroemd als een sleutel tot succes van Het Nieuwe Werken; maak afspraken over de resultaten en vertrouwen doet de rest. Organisaties die, na jaren van sturen op en controleren van taken, ineens vertrouwen op een goede afloop zijn dun gezaaid. Wat door de jaren heen aan vertrouwen is afgebouwd, is hooguit nog in de coulissen aanwezig.

Toch is vertrouwen een belangrijke basis voor HNW. Wie uit het zicht van de baas werkt, moet tonen dat het ook zonder wakend bazenoog goed gaat. Hoe krijgen we vertrouwen dus uit de coulissen en weer terug op de bühne? Voor leidinggevenden komt het voornamelijk neer op een omslag van: Doen mijn mensen het? naar: Kunnen mijn mensen het?. In deze blog een succesvolle manier om te bouwen aan vertrouwen.

Professionaliteit als basis voor vertrouwen

Werken buiten het zicht van de baas doet een beroep op zelfsturing en verantwoording. Verantwoording over hoe en wanneer we werkzaamheden uitvoeren. Is het nodig wat we doen? Voegt het waarde toe? Draagt het bij aan doelstellingen? En meer van dit soort vragen die vroeger niet of nauwelijks op ons bord lagen. Zelfs als we ons vak tot in de finesse beheersen, is het lastig díe dingen te doen die bijdragen aan het eindresultaat dat de organisatie voor ogen heeft. Zelfs de beste vakman verliest het belang van de klant of de organisatie wel eens uit het oog…

Vertrouwen terug op het podiumAls we ín het zicht van de baas werken, werken we vaak ook in het zicht van collega’s. Daardoor is er meer ruimte voor toetsing en feedback van onze omgeving. HNW vraagt daardoor onder meer om andere manieren van toetsen, terugkoppelen en corrigeren; taken die voorheen waren weggelegd voor leidinggevenden en het team. Het Nieuwe Werken vraagt duidelijk om een professionelere houding wat betreft het spiegelen van het eigen werk. Als we weten dat we professioneel genoeg zijn om aan zelfreflectie te doen, is het vertrouwen binnen bereik.
 

Invullen van professionaliteit

Buiten het zicht van de baas werken is niet voor iedereen weggelegd en ook niet iedereen ziet er brood in. Psycholoog Marjette Slijkhuis concludeert na haar onderzoek dat slechts een deel van de werknemers profiteert van Het Nieuwe Werken. Vooral jongeren, de onzekeren en/of de structuurzoekers onder ons werken het liefst in een kantooromgeving. Ook één van mijn opdrachtgevers, een ingenieursbureau, deed onderzoek. Uitkomst: Onder de hoog geschoolde techneuten blijkt er geen noemenswaardig animo voor thuiswerken.

Gelukkig is HNW niet per se gelijk aan thuiswerken en gaat het vaak samen met een passende, flexibele, kantoor- c.q. werkomgeving. Daarin zitten niet per definitie afdelingen bij elkaar, maar eerder medewerkers die met dezelfde activiteiten bezig zijn. Bellers bij bellers, stiltewerkers bij stiltewerkers en overleggers bij overleggers. Maar ook deze manier van werken doet een beroep op andere vaardigheden. Vaardigheden die verder gaan dan vakmanschap. Vaardigheden die zorgen dat de vakman/-vrouw voldoende professionaliteit heeft om vertrouwen te krijgen.

Werken aan professionaliteit

Roy Baumeister WilskrachtPsycholoog Roy Baumeister geeft in zijn boek Wilskracht aan dat wilskracht en zelfbeheersing nodig zijn om goede resultaten te boeken. Ook Steven Covey geeft in zijn bestseller The seven habits of highly effective people aan dat succes in het bedrijfsleven en in de sport is gebaseerd op wilskracht en zelfbeheersing. Wilskracht en zelfbeheersing zorgen ervoor dat we in staat zijn om doelgericht op de juiste momenten reflectie bij ons zelf of anderen in te bouwen. Covey noemt een persoonlijk statuut als hulpmiddel om wilskracht te ontwikkelen. Een statuut waarin staat welke verschillende rollen we als mens c.q. medewerker vervullen en welke doelen en resultaten daarbij horen.

Covey geeft ook aan dat organisaties die een door medewerkers gedragen statuut hebben, beter in staat zijn om professioneel te handelen. Het (samen) schrijven aan een dergelijk statuut geeft richting aan ieders activiteiten en is als het ware een normering voor ‘onze manieren’. Een normenring voor hoe we doelen bereiken in bepaalde rollen die we als medewerker vervullen. Zonder een dergelijke normering moeten we wel over héél veel wilskracht beschikken om de eindstreep te halen. Met een professioneel statuut in handen geven we aan onze omgeving aan dat we in ieder geval weten hóe we doelen kunnen halen.

Een professioneel statuut is een mooie opstap naar vertrouwen. Voor iedere professionele rol beschikken we over een fraaie spiegel waaraan we ons werk kunnen spiegelen. Wat mogen we verwachten van iemand die de rol van regisseur op zich neemt? Of in een project de rol van inkoper, netwerker of coach heeft? Voor leidinggevenden is daarmee het vertrouwen dichtbij en ontstaat het gevoel dat we het kunnen in plaats van dat we het doen. Want dat doen kunnen ze toch niet controleren. We werken tenslotte buiten het zicht van de baas…

Deel jouw statuut met ons!

Organisaties waar leidinggevenden en collega’s vertrouwen geven en krijgen, hebben vaak hun eigen manieren om aan dat vertrouwen te bouwen. Heeft jouw organisatie een professioneel statuut of iets wat daar veel van wegheeft? Deel het met ons!

Deel dit artikel met anderen
Wilco van Gelderen - oprichter en eigenaar van Falkbeer Deployment Services
Wilco is begonnen in een industriële omgeving en werd daar al snel gegrepen door de vraag waardoor mensen in beweging komen. Zijn drijfveer is dan ook organisaties helpen slagvaardig(er) en flexibel(er) te worden door het inzetten en ontwikkelen van hun menselijk kapitaal. Verfrissend kijken naar organisaties en de medewerkers die er werken. Wilco doet dit als oprichter en eigenaar van Falkbeer Deployment Services en als partner bij livingstonepartners.nl. Zijn ervaringen vertrouwt hij soms toe aan het papier, bijvoorbeeld in de eBooks Kansrijk Nieuw Werken en Kansrijk Talent Managen.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

2 reacties


    Hakima zegt:

    goed artikel. mijn vraag is wel: hoe kun je een professioneel statuut opstellen als dé professional niet (meer) bestaat?!

    ian zegt:

    http://www.werkeninhuis.nl