Werkgevers moeten nu echt vernieuwen op mobiliteit

Door Tim Wille van Syndesmo - 20 december 2011
5 Reacties

Duurzame mobiliteit en Het Nieuwe WerkenIn ons vorige blog hebben we uiteengezet waarom we afscheid moeten gaan nemen van de huidige starre en vooral ook dure vervoersregelingen en -faciliteiten. Onze reispatronen veranderen langzaam. Steeds vaker werken we op verschillende locaties, reizen we op andere tijden en werken we van huis uit. De huidige regelingen en faciliteiten zijn inflexibel en stimuleren veelal onvoldoende het gewenste gedrag.

Logische vraag is wat daar tegenover kan worden gezet en hoe we ervoor gaan zorgen dat alle betrokken partijen blij worden van de vernieuwing. De belangen van bijvoorbeeld de mobilist zijn veelal wezenlijk anders dan die van de werkgever. In de zoektocht van werkgevers naar deze flexibilisering is te zien dat er meer naar faciliteiten wordt gegrepen dan dat er structureel anders met beleid en regelingen wordt omgegaan. Er zijn massaal fietsplannen geïntroduceerd en multimodale mobiliteitskaarten verstrekt, maar echt vernieuwend beleid zien we nog maar sporadisch.

2.0 mobiliteitsregelingen

De markt van aanbieders is nog onvolwassen en ontwikkelt zich maar langzaam. De NS heeft alweer zo’n tien jaar geleden de NS Business Card ontwikkeld, tegelijkertijd met Mobility Mixx. En nu pas zijn er eindelijk weer eens nieuwe initiatieven. Radiuz en Mobilys zijn inmiddels live, Annaways en Workaway (initiatief Achmea) zijn nog in ontwikkeling, maar bijna gereed. Alle mikken op de veranderende behoefte van de mobilist, maar het gaat traag.

Wat een echte doorbraak in de weg staat, is het vernieuwende beleid van de werkgever, de 2.0 mobiliteitsregelingen zo te zeggen. Die moeten het fundament onder de verandering zijn en de aanjager vormen van de behoefte.

Individueel mobiliteitsbudgetIndividueel mobiliteitsbudget

Een veel gebezigde term is het individueel mobiliteitsbudget. Hiermee wordt beoogd de mobilist meer financieel betrokken te maken bij mobiliteitskosten, een kostenplafond te stellen, maar daarbinnen juist ook heel veel eigen regelruimte te geven. Vrije keuze voor reizen met voor elke bestemming passende vervoersmiddelen en – heel belangrijk – incentives voor bijvoorbeeld minder reizen en schoner reizen.

Zeer recent heeft het Platform Slim Werken Slim Reizen beeldbepalende werkgevers in Nederland een aantal scenario’s van mobiliteitsbudgetten laten uitwerken. Grofweg gericht op enerzijds medewerkers met een reiskostenvergoeding, anderzijds op medewerkers met een leaseauto. Deze scenario’s of concepten bieden een specifieke werkgever een mooi houvast om tot modellering over te gaan. Vast staat dat elke werkgever afhankelijk van branche, grootte, locatie en cultuur een andere invulling zal geven.

Het krachtenspel

In Rotterdam ben ik betrokken bij een project dat tot doel heeft ook leaserijders te prikkelen om tot ander reisgedrag over te gaan door minder te reizen, buiten de spits te reizen of minder met de leaseauto te reizen. Het probleem bij deze specifieke doelgroep is dat de afspraken die de leaserijder met zijn werkgever heeft dit op geen enkele wijze stimuleren. De werkgever op zijn beurt heeft afspraken met de leasemaatschappij, waar de variabele component ook maar zeer beperkt is. Kortom, in het krachtenspel is geen echte drive om anders om te gaan met de leaseauto.

Het Nieuwe Werken: verandering in mobiliteitHet mobiliteitsbudget kan hierin structureel verandering brengen. Hardnekkig is echter de complexiteit van zo’n regeling en met name ook de uitvoering. En ook fiscaal zijn er voetangels en klemmen. De eerder genoemde marktpartijen kunnen echter helpen. Zij staan klaar om te faciliteren en werkgevers in de uitvoering volledig te ontzorgen.

Innovatie met meer variabiliteit

De leasemaatschappij vormt in deze ook een cruciale factor. Hoewel het belang voor hen duidelijk is, zo veel mogelijk auto’s en zo veel mogelijk kilometers, wordt meebewegen gevraagd. Door ofwel zelf meer als multi-serviceprovider te gaan fungeren, ofwel de samenwerking te zoeken, kan aansluiting met de vraag worden gerealiseerd. Innovatie op het leaseproduct met meer variabiliteit kan een prachtig concurrentieel voordeel bieden. Wie heeft de visie?

Voor werkgevers ligt er dus een mooie opgave. Hoe gaan zij hun medewerkers, met en zonder leaseauto, faciliteren met meer keuzevrijheid voor vervoermiddelen en vooral prikkelen tot het gewenste gedrag. Schakelen zij de markt van aanbieders in en bewegen zij hen tot de juiste diensten? En – het belangrijkst: hoe komen zij zelf tot echt nieuw beleid en tot 2.0 duurzame mobiliteit voor hun medewerkers, passend bij deze tijd?

Lees ook de eerdere blog van Syndesmo over mobiliteit.

Deel dit artikel met anderen
Tim Wille -
Tim Wille is initiatiefnemer en partner van Syndesmo en momenteel werkzaam als mobiliteitsmakelaar in Arnhem/Nijmegen en Rotterdam. Hij zet zijn ruim twintig jaar werkervaring in het bedrijfsleven in als adviseur, ondernemer, lijn- en projectmanager bij diverse ondernemingen en organisaties. Wille is trots op zijn bijdrage aan de ontwikkeling van Mobility Mixx en de explosieve groei van NS-producten en -diensten in het bedrijfsleven.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

5 reacties


  Arnoud Broers zegt:

  Wij delen de visie van Tim.

  (red: directe reclame verwijderd)

  Arnoud Broers | Mobilys

  Workscape zegt:

  Ik denk dat we ons niet de vraag moeten stellen hoe we de huidige intensieve mobiliteit in goede banen leiden en faciliteren, maar dat we ons de vraag stellen; hoe reduceren we mobiliteit? En hoe zetten we reis/wachttijd om in werktijd? 

   Tim Wille zegt:

   Helemaal mee eens. De meest duurzame winst is te behalen door bij alles wat we doen te bedenken hoe dat kan door verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken of efficient in te richten. Vervoersarm organiseren….. 

  Erik zegt:

  De stimulus voor duurzaam anders werken is gelegen in vertrouwen. Vertrouwen dat ik mijn werk op de meest prettige momenten kan uitvoeren en met de beste tools. Aan de andere kant moet de klant en de werkgever er ook op kunnen vertrouwrn dat ik de goede dingen doe, op het juiste moment en tegen de juiste prijs.

  Mobiliteit is daarbij net zo cruciaal als ICT. Mijn eigen ICT devices in mogen zetten is al redelijk geaccepteerd. Nu mijn eigen vervoerstools nog.

  Zag Annaways. Een perfecte solution. Veel flexibiliteit en hoe schoner, hoe meer te besteden. Geweldig.

  Annegienvanletten zegt:

   Zie ook het nieuwe platform over reiskosten en zakelijke mobiliteit: http://www.reiskostenblog.nl