Werkt Het Nieuwe Werken wel in Londen?

Londen is een van de modernste zakensteden van Europa en de wereld. Toch is het moeilijk om er voorbeelden van Het Nieuwe Werken te vinden. Waar de cijfers van de Office for National Statistics United Kingdom een geleidelijke stijging in Het Nieuwe Werken laten zien in Engeland als geheel, loopt Londen nog altijd achter op de rest van het land.

In 2001 had 17 procent van de mannen en bijna 26 procent van de vrouwen met een fulltime baan te maken met een vorm van flexibel working, zoals de Britten het noemen, in 2009 was dat aantal gestegen naar respectievelijk 19 en 29 procent. In Londen liggen deze percentages in datzelfde jaar nog op 18 en 26 procent – iets onder het landelijk gemiddelde dus.

In het zakendistrict in het centrum van de stad is dan ook weinig te merken van Het Nieuwe Werken. Mark Slaats, consultant bij Corporate Value Associates, een typische corporate organisatie, ervaart weinig mogelijkheden voor flexibiliteit op de werkvloer. “We kunnen wel overal onze mail checken, maar er wordt toch verwacht dat we elke dag op kantoor zijn. Hoewel de technologie in Londen van een hoog niveau is, heerst er hier dus nog een strikte hiërarchie in het bedrijfsleven.”

Financiële crisis

Ethisch communicatiebureau Global Tolerance daarentegen is wel een goed voorbeeld van Het Nieuwe Werken. CEO van Global Tolerance Simon Cohen wijt de langzame stijging van Het Nieuwe Werken in Londen aan de economische en financiële crisis: “Werkgevers zien Het Nieuwe Werken als een luxe. En tijdens een crisis durven veel bedrijven dat niet aan.”

Cohen zelf speelt wel in op de individuele behoefte van zijn werknemers. “We hebben alleen een vergadering ’s morgens en één ’s avonds. Daarbij bieden we onze werknemers de technologische middelen voor Het Nieuwe Werken en mag ieder voor zich bepalen waar en wanneer hij zijn werk uitvoert, als de targets maar worden gehaald.” Werknemers bij Global Tolerance hebben een centrale online werkomgeving, waar zij altijd toegang toe hebben. Hier kunnen ze informatie vinden, documenten delen en online met elkaar overleggen.

Overheid gestuurd Nieuw Werken

Aan de lokale politiek lijkt het niet te liggen dat Het Nieuwe Werken nog maar zo mondjesmaat tot de Londense werkvloer doordringt. Door op haar website werknemers mogelijkheden te bieden voor registratie voor flexibel werken, draagt ze haar steentje bij. Niet Nieuw Werken via de werkgever dus, maar via bureaucratische overheidswegen, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven dat elke werkgever aanvragen voor flexibel werken serieus moet nemen.

In de miljoenenstad die Londen is zou Het Nieuwe Werken immers een goede oplossing bieden voor het transportprobleem. Door de omvang van de stad zijn mensen er lang onderweg van en naar hun werkplek. De metro’s zitten dagelijks overvol en Transport for London kan de drukte nauwelijks aan. En ook voor de kinderopvang zou het een verademing zijn. “Op dit moment kost de crèche zo’n 70 pond per dag”, vertelt basisschoollerares Victoria Condon. “Nadat ze kinderen hebben gekregen, kunnen veel mensen hier niet meer aan het werk, zo duur is het. Met flexibele werktijden zouden ze ervoor kunnen zorgen dat er altijd een ouder thuis is.”

Regeerakkoord

Ook in de plannen van de nieuwe regering wordt het stimuleren van Het Nieuwe Werken benadrukt. In het regeerakkoord staat letterlijk dat de regering ervoor wil zorgen dat alle Engelse werknemers aanspraak kunnen maken op flexible working. Naar verwachting zal er in 2012 een nieuwe wet komen die dit daadwerkelijk makkelijker moet maken voor werknemers.

Volgens Cohen van Global Tolerance zal Londen, en daarmee het Verenigd Koninkrijk, snel weer aanhaken bij bijvoorbeeld het Nederlandse niveau van Het Nieuwe Werken. “Als je kijkt naar de ontwikkelingen in de wereld, zie je dat het tijdperk van het individu langzaamaan overal doordringt. Zelfservice van bedrijven, die tijd is voorbij, ook in Londen. Wij geven het goede voorbeeld en ik geloof dat de rest van de bedrijven hier snel zal volgen.”

Deel dit artikel met anderen
Caroline van Soelen -
Caroline is freelance journaliste en volgt op dit moment een Master International Journalism in Londen en werkt onder andere voor een aantal Nederlandse nieuwswebsites.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

3 reacties


  Joris Arts zegt:

  Ik vermoed dat de belangrijkste oorzaak van trage adoptie van Het Nieuwe Werken in “The City” gelegend is in de conservatievere bedrijfscultuur van het Britse bedrijfsleven en dan met name in de financiele dienstverlening. Sowieso zijn de omgangsvormen in Engeland formeler en meer hierarchisch, wat invoering van HNW lastiger maakt. Daarnaast speelt mee dat voor veel jonge Britten, werken in de City de enige manier is om een carriere te starten: Veel afgestuurden starten in Londen, doen er ervaring op en verhuizen later (met de komst van kinderen!) weer terug naar de geboortestreek. Van de jongste medewerkers wordt veel committment en plooibaarheid naar de bestaande mores verwacht. Tegen de tijd dat dat zij zelf in een positie zijn om de taaie bedrijfscultuur te doorbreken, trekken ze weer weg naar andere gebieden buiten Londen. De mensen die blijven kunnen zich wel vinden in de bestaande cultuur en zullen deze dan ook weer in stand houden.
  De problematiek van Londen (verkeers infarct, maar zeker ook gebrek aan betaalbarae kinderopvang en woonruimte) zou enorm geholpen zijn met een meer flexibele werkomgeving. De cultuuromslag die hiervoor nodig is lijkt me vooralsnog ver weg. Het optimisme van Simon Cohen is bewonderenswaardig, maar hij is denk ik een witte raaf in een verder door zwarte pakken gedomineerde City.

  Marianne van Munster zegt:

  He hi Caroline, will it possible to do/repost this blog in English? 

  Marianne van Munster zegt:

  Hi Caroline, will it be possible to re post this blog in English?