Zonder grenzen geen Het Nieuwe Werken [#KRHNW]

Door Receptenboek Het Nieuwe Werken van - 16 september 2011
Reacties gesloten

Klein receptenboek Het Nieuwe WerkenMet dank aan e-office en work21 publiceert Het Nieuwe Werken Blog iedere week een of meerdere hoofdstukken uit het boek ‘Klein receptenboek voor Het Nieuwe Werken’. In het boek geeft Roland Hameeteman samen met Gonny Vink en Ben Kuiken 49 praktische recepten voor Het Nieuwe Werken. De recepten bieden houvast en inspiratie om vanuit verschillende invalshoeken te starten met Het Nieuwe Werken.

Medewerkers de ruimte geven klinkt ge­weldig, maar kan ook averechts werken. De meeste mensen hebben graag een beetje houvast en willen bijvoorbeeld graag weten wat er van hen wordt ver­wacht. Dus er moeten grenzen worden gesteld. Voor de een wat meer dan voor de ander.

Rood soepje

Klein Receptenboek Het Nieuwe WerkenAls je De kracht van mensen hebt gelezen, weet je wat er mis kan gaan als je je mede­werkers alle ruimte geeft. Dat wil zeggen: als je hun de ruimte geeft zonder restricties. Een enkeling kan daar prima mee omgaan, maar de meeste mensen worden er behoorlijk on­zeker van. Logisch, want ze weten niet wat er van hen wordt verwacht. Ze weten niet of ze hun werk goed doen, of ze wel het goede werk doen en of ze in jouw ogen genoeg doen. Dus maken ze zich bij voorbaat klein, om maar geen fouten te maken.

Klein Receptenboek Het Nieuwe WerkenE-office

Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Je wilt juist dat je mensen zich ontwikkelen, dat ze groeien, want dan groei je als organi­satie ook. We hebben bij e-office gemerkt dat het heel goed werkt als je iedereen een ruim­te toewijst waarin hij zich vrij kan bewegen. Die ruimte is dus wel begrensd, door wat wij noemen red lines (dat klinkt wat sympathie­ker dan ‘grenzen’; ‘kaders’ zou ook kunnen). De ruimte is voor iedereen verschillend: de een kan nu eenmaal meer verantwoordelijk­heid aan dan de ander, de een heeft meer be­hoefte aan houvast dan de ander. Dat leer je gaandeweg: je begint met het geven van een klein beetje ruimte, en als dat goed gaat, geef je steeds meer. Want – en dat is de grap – als je de ruimte beperkt, worden mensen juist creatief. Ze stoten hun neus tegen een grens en gaan nadenken hoe ze toch datgene kun­nen bereiken wat ze willen bereiken.

Laten we dit recept eens concreet maken. Je hebt een nieuwe salesmedewerker aangeno­men en die geef je in eerste instantie de ver­antwoordelijkheid voor alle klanten in een bepaalde regio tot vijfduizend euro omzet. Als er nu een grotere vis voorbij zwemt, dan mag hij daar niet zelf achteraan gaan, maar moet hij de hulp inroepen van een ervaren collega. Samen hengelen ze die grote klant binnen en als dat naar ieders tevredenheid gebeurt, geef je de nieuwe salesmedewerker de ruimte om ook grotere klanten te bedie­nen.

Win-win Het Nieuwe Werken

Het aardige van deze manier van grenzen stellen is dat het ook nog eens samenwer­king stimuleert. De nieuwe medewerker is verplicht om de hulp van een ervaren collega in te roepen, hij móét om hulp vragen. Dat doen mensen namelijk niet vanzelf, bang als ze zijn om dom over te komen. Die ervaren collega wil graag zijn kennis en ervaring eta­leren en deelt die dus met alle plezier met zijn nieuwe collega.

Klein Receptenboek Het Nieuwe WerkenHet is dus eigenlijk allemaal win-win: kennis wordt gedeeld, de nieuwe medewerker groeit en de ervaren medewerker voelt zich gewaar­deerd om zijn kennis en ervaring. Top!

Volgende week: De normen waarden en gedrag van Het Nieuwe Werken. Lees het vorige recept: Geef medewerkers de ruimte of begin bij het eerste recept van Klein receptenboek voor Het Nieuwe Werken.

Deel dit artikel met anderen
Receptenboek Het Nieuwe Werken -
Roland Hameeteman, auteur van het succesvolle boek 'De kracht van mensen', geeft samen met Gonny Vink en Ben Kuiken 49 praktische recepten voor het nieuwe werken.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten